З метою приведення у відповідність до діючих Державних будівельних норм України "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення» ДБН В.2.2-18:2007 "

З метою приведення у відповідність до діючих Державних будівельних норм України "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення» ДБН В.2.2-18:2007 " ліжкомережу обласних комунальних інтернатних закладів/установ 25 червня відбулося І засідання Комісії, створеної за ініціативи Департаменту із залученням до складу фахівців Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, представників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту та громадських організацій Lyudmila Netskina, Ruslan Imerelli.

Вирішення зазначеного завдання дасть змогу покращити умови проживання та отримання якісних соціальних послуг в закладах системи соціального захисту населення.

Вже сьогодні пропрацювали ліжкомережу закладів інституційного догляду та виховання дітей системи соціального захисту населення - Стрижавського та Ладижинського дитячих будинків-інтернатів.

Далі буде.....