Обговорено попередній звіт з виконання наукового дослідження «Карта енергетичного потенціалу біомаси у Вінницькій області»

         Заміщення викопних палив та імпортованих енергоносіїв відновлюваними джерелами енергії і альтернативними видами палива є пріоритетом національної політики України в енергетичному секторі. Цей стратегічний напрямок зафіксований в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» та Національному плані дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року. Цілі по рівню використання ВДЕ, поставлені в цих документах, є загальнодержавним орієнтиром для розвитку сектору відновлюваної енергетики і у відповідних пропорціях мають бути реалізовані у всіх регіонах України.

      Наразі у Вінницькій області, у рамках  «Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки» передбачено розробку «Карти енергетичного потенціалу у Вінницькій області».

        Вчора, у приміщені Департаменту відбулася нарада із представниками ТОВ «Науково-технічний центр «Біомаса» щодо обговорення попереднього звіту з виконання наукового дослідження «Карта енергетичного потенціалу біомаси у Вінницькій області». Представниками Департаменту  були надані пропозиції щодо покращення наукового дослідження.  Для допомоги в обґрунтуванні та визначенні технічної можливості використання енергетичного потенціалу біомаси у Вінницькій області, а також подальшої активізації роботи у напрямку заміщення традиційних видів палива за рахунок місцевих біопалив буде розроблена онлайн карта. Ця карта містить як дані щодо потенціалу різних видів біомаси у розрізі районів, так і додаткову інформацію.

           Представлення остаточної версії , наукового дослідження:  «Карта потенціалу  біомаси у Вінницькій області»,  а також  візуалізації  карти за допомогою ГІС-технологій попередньо заплановано на грудень 2018 року.

Директор департаменту

ВОЛКОВ Сергій Адієвич

 Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. В. Порика, 29,
тел. (0432) 43-74-08, факс (0423) 43-94-35
електронна пошта - dep_jkg@vin.gov.ua