Експертні пропозиції 19.05.16

 

Експертні пропозиції за результатами проведення громадської експертизи на тему
„Виконання повноважень Вінницької обласної державної адміністрації в сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді”

Ініціатором громадської експертизи являється Громадська рада при Вінницькій обласній державній адміністрації (в подальшому ГР при Вінницькій ОДА).
Предметом громадської експертизи є виконання повноважень Вінницької ОДА у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Метою громадської експертизи є оцінка діяльності Вінницької державної адміністрації у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді, ефективності прийняття і виконання прийнятих рішень та підготовка пропозицій для їх врахування Вінницькою ОДА у своїй подальшій роботі. Експертиза проведена членами експертної групи при Громадській раді із залученням окремих членів Громадської ради.
Проводили громадську експертизу такі експерти Громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації: Віталій Дорох, Михайло Бардин, Олексій Гончар, Валерій Марценюк.
Громадська експертиза проведена у відповідності до „Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади” затвердженим Постановою КМУ №986 від 6 листопада 2008 року. Для проведення громадської експертизи, відповідно до Розпорядження голови ОДА №87 від 17 лютого 2016 року, була утворена робоча група (засідання якої, на жаль, не проводились). Експертній групі Громадської ради департаментом соціальної та молодіжної політики ОДА були надані інформаційні матеріали і документи. Перелік і зміст цих матеріалів та документів відповідає переліку і змісту, визначеному у „Запиті на проведення громадської експертизи...” (вх.№1172/1607 від 9 лютого 2016 року).

Результатом проведення громадської експертизи є експертні висновки, суть яких наведена нижче.
1. По пункту 1 Запиту, відносно пропозицій робочій групі з розроблення „Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рік”, можна констатувати, що для підтвердження факту наявності таких пропозицій була запропонована копія листа на адресу Мінмолодьспорту. У цьому листі була надана інформація про три заходи спортивного плану, які були ініційовані на молодіжному таборі-форумі „Молодь Вінниччини – інвестиції в майбутнє”. Вказаний лист навряд чи можна інтерпретувати, як пропозиції з поліпшення національно-патріотичного виховання, які повинні були надіслані на адресу робочої групи під співголовуванням заступників голови адміністрації Президента України Р.Павленко та А.Таранова. Таким чином, по суті, ніяких пропозицій з поліпшення національно-патріотичного виховання не було надіслано, були тільки пропозиції з проведення трьох конкретних заходів спортивного спрямування.

2. Відносно пункту 2 Запиту, то відповідні заходи на виконання пункту 3 Указу Президента України №334/2015 були проведені департаментом освіти та науки Вінницької ОДА на базі „Обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій”, відповідно до наказів №42 від 06.02.2015р. та №47 від 08.02.2016р. Однак копій самих наказів надано не було.

3. Пункт 3 Запиту передбачає надання переліку заходів, яких було вжито Вінницькою ОДА щодо налагодження співпраці з громадськими організаціями, волонтерами, учасниками АТО у проведені заходів з національно-патріотичного виховання, в тому числі під час літньо-оздоровчої компанії 2015 року. На жаль, з тексту матеріалів відповіді на Запит не можна побачити, про які саме заходи Вінницької ОДА йде мова у частині налагодження співпраці з громадськими організаціями. В тексті наведено перелік деяких заходів, які проводили окремі громадські організації (Станиця Вінниця Пласту, Патріот, ВелоЛав, тощо). Однак не зрозуміло, які ж саме заходи реалізовані Вінницькою ОДА з налагодження такої співпраці і як реалізовано їх фінансове забезпечення. В той же час у Громадської ради є інформація про те, що ряд громадських організацій („Вінницьке обласна організація Товариства сприяння обороні України”, ГО „Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України”, тощо) звертались в департаменти Вінницької ОДА (департамент освіти та науки, департамент сім’ї, молоді та спорту) з приводу налагодження співпраці та відновлення роботи з національно-патріотичного виховання і допризовної підготовки молоді. Результат такої взаємодії сумний – його практично немає.

4. Відносно переліку заходів, які були проведені Вінницькою ОДА з метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання, то він просто вражає. Однак детальне ознайомлення з наведеним переліком вказує на те, що усі ці заходи були не системними і проводились окремими структурними підрозділами як Вінницькою ОДА в цілому, так і підрозділами районних адміністрацій в порядку власної ініціативи. Втім ознайомлення з одним із додатків до відповіді на запит (наказ департаменту освіти та науки №388 від 09.09.2015 року) вказує на те, що певна системність у вирішенні питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти області все ж була. Так „Планом заходів...” (додаток до наказу) передбачена реалізація цілого ряду напрямків в розрізі створення соціально-педагогічних умов, визначення змісту та форм національно-патріотичного виховання з їх конкретизацією по відношенню до початкової, загальноосвітньої школи, позашкільної освіти, перепідготовки працівників освіти. В цьому „Плані заходів...” також передбачені окремі заходи з військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки. В той же час, на жаль, у відповіді на Запит реалізація вказаного „Плану заходів...” абсолютно не відображена. З цього можна зробити висновок, що „План заходів...” існує, проте його реалізація відсутня.

5. Відповідь на пункт 5 Запиту свідчить про те, що робота зі створення координаційного центру (ради) з питань національно-патріотичного виховання на виконання пункту 3 Указу Президента України №580/2015 від 13 жовтня 2015 року, практично не проводилась. Посилання на те, що створення обласної координаційної ради можливе тільки після затвердження КМУ „Типового положення про координаційну раду” є не обґрунтованим і свідчить тільки про небажання окремих департаментів Вінницької ОДА оперативно вирішувати питання національно-патріотичного виховання. Так на адресу голови Вінницької ОДА ще 27 жовтня 2015 року надійшло звернення громадської організації „Вінницьке обласне відділення ЛРУ” про необхідність створення Координаційної ради та прискорення вирішення питань національно-патріотичного виховання в сукупності з допризовною підготовкою учнівської молоді. Додатково, з приводу не обґрунтованості затримки у створенні Координаційної ради, можна навести приклад Запорізької ОДА, де не очікуючи „Типового положення” розробили та затвердили своє регіональне положення та створили координаційну раду.

6. Відповіді на пункти 6-12 запиту надані в достатньому об’ємі і особливих запитань не викликають.Експертні пропозиції, щодо підвищення ефективності діяльності Вінницької ОДА з приводу національно-патріотичного виховання дітей та допризовної підготовки учнівської молоді.

 

№п/п
Суть експертної пропозиції
Терміни виконання
1.
Розробити «Положення про Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
30.05.2016р.
2.
Розпорядженням голови ОДА затвердити персональний склад Координаційної ради та її секретаріату, включивши до її складу представників департаментів ОДА, обласного військомату та громадських організацій (в тому числі „Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України”, „Вінницького обласного спортивно-технічного радіоклубу”, Вінницького козацького полку імені Івана Богуна, ММО «Станиця Вінниця Пласту – НСОУ», Спілки молодіжних організацій Вінниччини, ГО ВККМО «Молода Подільська січ» та інших за згодою).
10.06.2016р.
3.
Доручити Координаційній раді розробити „План заходів з національно-патріотичного виховання дітей та допризовної підготовки учнівської молоді з військово-технічних спеціальностей”.
25.06.2016р.
4.
Розробити „Програму впровадження Плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та допризовної підготовки учнівської молоді з військово-технічних спеціальностей”
10.07.2016р.
5.
Передбачити в бюджеті 2016 та проекті бюджету 2017 року відповідне фінансування для забезпечення роботи Координаційної ради та виконання „Програми впровадження Плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та допризовної підготовки учнівської молоді з військово-технічних спеціальностей”
30.07.2016р.

15.10.2016р.
 

Наведені вище експертні пропозиції направляються керівництву Вінницької ОДА з метою їх врахування (відповідно до вимог пунктів 6 та 7 „Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади” шляхом забезпечення реалізації „Програми впровадження Плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та допризовної підготовки учнівської молоді з військово-технічних спеціальностей”, формування бюджету та вирішення поточних питань.


Голова громадської ради при Вінницькій ОДА ____________ М.Б. Бардин