Розпорядження №102 від 19 лютого 2015 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 від 19 лютого 2015 року № 102


Про затвердження плану дій з впровадження в області
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках», з метою посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг, впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії:

1. Затвердити план дій з впровадження в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі – План дій), що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення до 28 лютого 2015 року розробити та затвердити місцеві Плани дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

3. Департаментам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям і виконкомам міських рад міст обласного значення:

3.1. Забезпечити виконання Плану дій.

3.2. Про стан виконання Плану дій поінформувати Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 20 грудня 2015 року для подальшого інформування облдержадміністрації до 10 січня 2016 року.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 21 червня 2013 року № 277 «Про реалізацію заходів з впровадження в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І.Д.


Голова обласної державної
адміністрації

А. ОЛІЙНИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 19 лютого 2015 року № 102
ПЛАН
дій з впровадження в області
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»1. Забезпечити:

1.1 Участь інститутів громадянського суспільства у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики, створити умови для активізації участі громадян у процесі підготовки та прийняття рішень органами виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів. Залучити представників інститутів громадянського суспільства у суспільно-значимих заходах державного та регіонально рівня.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Протягом 2015 року
1.2 Співпрацю структурних підрозділів облдержадміністрації з Громадськими радами при органах виконавчої влади, відповідно до компетенції, надавати інститутам громадянського суспільства Вінниччини необхідну методичну допомогу в їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Протягом 2015 року
1.3 Виконання заходів, передбачених Обласною програмою сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки.

Відповідальні виконавці програми

Протягом 2015 року
1.4. Проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій Вінницької області
(за згодою)

Протягом 2015 року1.5. Проведення семінарів-навчань, тематичних зустрічей, «круглих столів», інших заходів з актуальних питань забезпечення доступу до публічної інформації спільно з представниками громадських організацій для працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації органів виконавчої влади.

Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій Вінницької області
(за згодою)

Протягом 2015 року


1.6. Функціонування системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою),
відділ роботи із зверненнями
громадян, відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення
апарату облдержадміністрації

Протягом 2015 року


1.7. Здійснення перевірок дотримання чинного законодавства щодо забезпечення доступу до публічної інформації в структурних підрозділах облдержадміністрації.

Відділ роботи із зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації

Протягом 2015року

1.8. Вільний доступ громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (у тому числі в електронному вигляді), зокрема вжиття заходів до організації перегляду практик застосування грифу «ДСК» щодо містобудівної документації, у тому числі генеральних планів міст, оприлюднення генеральних планів міст у спосіб, передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Вінницьке обласне управління
лісового та мисливського
господарства,
Головне управління
Держземагенства у Вінницькій
області

Протягом 2015 року1.9. Сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства моніторингу роботи центрів надання адміністративних послуг та врахування його результатів.

Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Протягом 2015 року


1.10. Організацію навчання працівників структурних підрозділів, а також представників інститутів громадянського суспільства методикам використання основних інструментів електронного врядування та електронної демократії.

Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Вінницької області (за згодою)

Протягом 2015 року1.11. Введення та постійне оновлення розділів «Адміністративні послуги» на сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та реєстрів адміністративних послуг.

Департамент регіонального
економічного розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Протягом 2015 року
 

2. Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів з подальшим врахуванням їх рекомендацій у роботі.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Протягом 2015 року
3. Підготувати та провести навчання, тренінги, семінари, конференції та засідання «круглих столів» з актуальних питань розвитку громадянського суспільства та розбудови інформаційного простору, впровадження сучасних комунікативних технологій для державних службовців, представників громадських об’єднань та засобів масової інформації.

Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Вінницької області (за згодою)

Протягом 2015 року4. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на офіційних веб-сайтах відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату,
відділ інформаційно-комп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Термін – протягом2015 року5. Організувати та налагодити роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, громадянами з питань реалізації антикорупційної політики, для забезпечення відкритості та прозорості інформації відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
відділ роботи із зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Протягом 2015 року
_______________________