Указ Президента України

 

 
Указ
Президента України


Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Ураховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо впровадження реформ, на підтримку ініціативи громадськості, а також з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю:
1. Затвердити Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки (додається).
2. Утворити Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства (далі - Координаційна рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
3. Призначити співголовами Координаційної ради ЗУБКА Геннадія Григоровича - Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і ПАВЛЕНКА Ростислава Миколайовича - Заступника Глави Адміністрації Президента України.
4. Співголовам Координаційної ради внести у тритижневий строк в установленому порядку узгоджені пропозиції щодо:
проекту Положення про Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства;
персонального складу Координаційної ради, передбачивши залучення до складу представників Кабінету Міністрів України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має становити не менше половини складу Координаційної ради.
5. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення за участю організацій громадянського суспільства та затвердити у тримісячний строк План заходів на 2016 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки;
2) забезпечувати щороку затвердження до 10 січня з урахуванням результатів публічного громадського обговорення плану заходів на відповідний рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, моніторинг та оцінку із залученням організацій громадянського суспільства виконання такого плану та оприлюднення до 20 лютого звіту про виконання плану за минулий рік, а також передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2017 та наступні роки кошти, необхідні для фінансування виконання планів заходів;
3) розробити ефективні механізми надання фінансової підтримки громадським ініціативам, спрямованим на реалізацію Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки.
6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям в установленому порядку:
1) утворити дорадчі органи з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, передбачивши включення до їх складу представників відповідних місцевих державних адміністрацій, депутатів відповідних місцевих рад, представників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має становити не менше половини складу таких дорадчих органів;
2) розробити та забезпечити затвердження регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства;
3) забезпечувати розроблення, громадське обговорення та затвердження щорічних регіональних планів заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки.
7. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 24 березня 2012 року № 212 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації";
статтю 2 Указу Президента України від 28 квітня 2015 року № 246 "Про ліквідацію деяких консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України".
8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
26 лютого 2016 року
№ 68/2016