РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 896 від 12 грудня 2017 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 12 грудня 2017 року                                                     № 896

 

 Про обласну науково-редакційну групу з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького,  історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років»

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 22 січня 2016 року № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року»,  «Регіональної програми інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням № 44 сесії Вінницької обласної ради 4 скликання від 11 лютого 2016 року,  розпорядження голови облдержадміністрації від 25 травня 2017 року № 366 «Про підготовку та проведення заходів із відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на території Вінниччини», з метою відновлення та збереження національної пам’яті про події Української революції 1917-1921 років, її учасників у всіх населених пунктах на території Вінницької області:

 1. Утворити обласну науково-редакційну групу з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» (далі – науково-редакційна група), затвердити її склад згідно з додатком та Положення про обласну науково-редакційну групу з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років», що додається.

 2. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з гро-мадськістю облдержадміністрації:

 1) забезпечити організацію діяльності науково-редакційної групи та подання підготовлених нею матеріалів Українському інституту національної пам’яті;

 2) організувати взаємодію науково-редакційної групи з райдержадмі-ністраціями, виконавчими комітетами міських рад з питань дослідження подій Української революції 1917-1921 років;

 3) інформувати щороку до 20 лютого протягом 2018-2022 років облдержадміністрацію про проведену роботу.

 3. Управлінню інформаційних технологій облдержадміністрації ство-рити та розмістити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації рубрику ««Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» на Вінниччині».

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-ника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                         

  В. КОРОВІЙ

 

 

Додаток
          до розпорядження голови
          облдержадміністрації
          12 грудня 2017  року № 896

 

С К Л А Д

Обласної науково-редакційної групи з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років»

 

КРУЧЕНЮК

Олександр Васильович

заступник голови облдержадміністрації, керівник науково-редакційної групи

ВАСИЛЮК

Світлана Михайлівна

директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заступник керівника науково-редакційної групи

ЗІНЬКО

Юрій Анатолійович

декан Інституту історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, заступник керівника науково-редакційної групи (за згодою)

ВИСОЦЬКА

Катерина Іванівна

директор обласного краєзнавчого музею (за згодою)

ГОРОДИНСЬКИЙ

Станіслав Станіславович

начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

ВОЙНАРОВСЬКИЙ

Анатолій Володимирович

заступник директора Інституту історії, етнології та правознавства Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського  (за згодою)

КАЛІНЧУК

Анатолій Олександрович

керівник робочої групи редакційної колегії тому Зводу пам’яток історії та культури Вінницької області

КОЛЯСТРУК

Ольга Анатоліївна

завідувач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології Він-ницького державного педагогічного універси-тету ім. М. Коцюбинського (за згодою)

ЛЕГУН

Юрій Вікторович

директор Державного архіву Вінницької області

ПОТУПЧИК

Михайло Валентинович

завідуючий сектором охорони культурної спадщини Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

СОЛОНЕНКО

Ігор Володимирович

начальник управління інформаційних техно-логій облдержадміністрації

ФЕДОРИШИН

Олександр Юрійович

директор комунального підприємства «Центр історії Вінниці» (за згодою)

  

Керівник апарату

облдержадміністрації                                                                         

  В.БОЙКО

 

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
          Розпорядження голови
          облдержадміністрації
          12 грудня 2017  року № 896

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про обласну науково-редакційну групу з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам'яті Української революції 1917-1921 років»

 1. Обласна науково-редакційна група з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам'яті Української революції 1917-1921 років» (далі – Науково-редакційна група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним головою облдержадміністрації, з метою реалізації в області Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам'яті Української революції 1917-1921 років» (далі – Проект).

 2. У своїй діяльності Науково-редакційна група керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

 3. Науково-редакційна група здійснює свою діяльність на принципах законності, гласності, відкритості та добровільності, дотримуючись загальноприйнятих норм моралі та толерантності на громадських засадах.

 4. Основними завданнями Науково-редакційної групи є:

 1) організація роботи із проведення науково-пошукових робіт, спрямованих на дослідження на території Вінницької області перебігу події революції, вивчення долі її учасників та виявлення і фіксація місць пам'яті Української революції 1917-1921 років;

 2) налагодження співпраці із місцевими науковими, освітніми, краєзнавчими установами та організаціями, архівами і бібліотеками та залучення їх до науково-пошукової роботи у рамках Проекту;

 3) верифікація здобутих матеріалів та інших результатів науково-пошукової роботи;

 4) підготовка та направлення Українському інституту національної пам'яті інформації про місця пам'яті Української революції 1917-1921 років у Вінницькій області для включення до загальноукраїнської геоінформаційної системи;

5) підготовка до видання наукових та науково-популярних видань, присвячених Українській революції 1917-1921 років та місцям пам'яті у Вінницькій області;

 6) надання управлінню інформаційних технологій облдержадміністрації матеріали для створення та розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації рубрики ««Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» на Вінниччині»;

 7) забезпечення популяризації та всебічного висвітлення у місцевих засобах масової інформації Проекту та результатів його реалізації;

 8) підготовка та подання облдержадміністрації, обласній Раді та Вінницькій міській раді пропозицій щодо меморіалізації місць пам’яті Української революції 1917-1921 років;

 9) відкриття нових фактів, постатей Української революції та їхнє всебічне вивчення.

 5. Члени Науково-редакційної групи мають право:

 1) брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Науково-редакційної групи, вносити свої пропозиції;

 2) брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях та пропонувати питання до порядку денного засідання Науково-редакційної групи;

 3) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Науково-редакційної групи   

 6. Основною формою роботи Науково-редакційної групи є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу в півріччя.

 7. Засідання Науково-редакційної групи є відкритими. На них мають право бути присутні представники громадськості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також засобів масової інформації.

 8. Засідання Науково-редакційної групи є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу її членів.

 9. Інформація щодо діяльності та рішення Робочої групи оприлюднюються на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Проект «Місця пам'яті Української революції 1917-1921 років», підрубриці «Діяльність Робочої групи».

 

________________________

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Грудень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5