Звіт про надходження запитів на інформацію за квітень 2018 року

     З 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року до Вінницької обласної державної адміністрації надійшов 31 запит на інформацію: від фізичних осіб – 18 запитів, від юридичних – 7 запитів, від громадських організацій – 6 запитів.

     Електронною поштою отримано – 21 запит на інформацію, поштою – 9 запитів, сектором – 1 запит.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

-         щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 10;

-         щодо соціального захисту –  2;

-         щодо охорони здоров’я - 3;

-         щодо культури – 1;

-         щодо аграрної політики та земельних відносин – 5;   

-         щодо екології та природних ресурсів – 2;

-        щодо комунального господарства – 5;

-        щодо освіти – 2;

-        інше – 1.

За 17 запитами, що надійшли до обласної державної адміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки; надіслано належному розпоряднику - 13 запитів; відмовлено у наданні інформації на 1 запит.