Аналітична довідка за результатами організації роботи по доступу до публічної інформації Вінницької обласної державної адміністрації за І півріччя 2018 року

     З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Вінниччини Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в області проводиться відповідна робота.

     Головою Вінницької обласної державної адміністрації прийняті розпорядження від 23 травня 2011 року № 261 «Про доступ до публічної інформації», від 4 листопада 2011 року № 609 «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація», від 27 січня 2012 року № 33 «Про впровадження системи обліку публічної інформації», якими виконано комплекс заходів в межах чинного законодавства.

     На виконання статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (http://www.vin.gov.ua) створено розділ «Доступ до публічної інформації», в якому оприлюднюються проекти актів облдержадміністрації, регіональні програми та звіти, що підлягають публічному громадському обговоренню, а також проекти нормативно-правових актів, проекти регуляторних актів, проекти регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку (пункт 6 «Проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, що підлягають обговоренню»), а також набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (пункт 25) та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

     На виконання статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» створена та функціонує система обліку документів, яка містить публічну інформацію, що знаходиться у володінні обласної державної адміністрації (пункт 21 «Реєстр публічної інформації облдержадміністрації» вищезазначеного розділу).

     Протягом першого півріччя 2018 року до обласної державної адміністрації надійшло 213 запитів на інформацію (за перше півріччя 2017 року –  188 запитів на інформацію), з них:

- 148 запитів – електронною поштою;

- 47 запитів – поштою;

- 18 запитів – особисто.

     На частку фізичних осіб припадає 131 запит, на частку юридичних осіб – 42 запити, на частку громадських організацій - 40 запитів.

     Результати розгляду запитів на інформацію:

- задоволено – 160;

- надіслано належним розпорядникам інформації – 45;

- відмовлено – 8.

     Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна, статистична, довідково-енциклопедична. Найбільш запитувані документи - копії розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

     Найбільш запитувана інформація:

- щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 62;

- щодо охорони здоров’я - 19;

- щодо земельних відносин – 20;

- щодо соціального захисту – 11;

- щодо комунального господарства – 13;

- щодо інформаційної політики – 9;

- щодо екології та природних ресурсів – 18;

- щодо освіти – 9;

- щодо транспорту і зв'язку – 11;

- щодо культури та культурної спадщина – 9;

- щодо економічної політики – 5;

- щодо промислової політики – 2;

- щодо молоді, фізичної культури і спорту – 8;

- щодо забезпечення дотримання законності  - 1;

- щодо промислової політики – 1;

- щодо житлової політики – 1;

- щодо релігії – 2;

- щодо діяльності Верховної Ради України, Президента України

  та Кабінету Міністрів України – 1:

- щодо діяльності органів місцевого самоврядування – 3;

- щодо сімейної та гендерної політики. Захист прав дітей – 4;

- щодо праці і заробітної плати – 3;

- інше – 1.         

     За запитами, що надійшли до облдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України “Про доступ до публічної інформації” строки.

     Щомісячно обласною державною адміністрацією проводиться аналіз щодо розгляду запитів на публічну інформацію, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації» (пункт 17 «Щомісячні звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію»).     

     На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області протягом першого півріччя 2018 року прочитано 8 лекцій з питань доступу до публічної інформації в рамках професійної програми навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій.

     Обласною державною адміністрацією повною мірою забезпечується виконання    Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».

 

                                                            Відділ інформаційного забезпечення

                                                            та доступу до публічної інформації

                                                            управління інформаційних технологій

                                                            апарату обласної державної адміністрації