Аналітична довідка за результатами організації роботи по доступу до публічної інформації Вінницької обласної державної адміністрації за І квартал 2019 року

З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Вінниччини Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в області проводиться відповідна робота.

Головою Вінницької обласної державної адміністрації прийняті розпорядження від 23 травня 2011 року № 261 «Про доступ до публічної інформації», від 4 листопада 2011 року № 609 «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація», від 27 січня 2012 року № 33 «Про впровадження системи обліку публічної інформації», якими виконано комплекс заходів в межах чинного законодавства.

     Протягом І кварталу 2019 року до обласної державної адміністрації надійшло 125 запитів на інформацію, з них:

- 26 запитів – поштою;

- 87 запитів – електронною поштою;

- 12 запитів – прийнято сектором;

     На частку фізичних осіб припадає 96 запитів, на частку юридичних осіб – 20 запитів, на частку громадських організацій - 9 запитів.

     Результати розгляду запитів на інформацію:

- задоволено – 99;

- надіслано належним розпорядникам інформації – 19;

- відмовлено – 7.

     Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна, статистична, довідково-енциклопедична. Найбільш запитувані документи - копії розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

     Найбільш запитувана інформація:

-        щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 49;

-        щодо соціального захисту населення – 8;       

-        щодо охорони здоров’я - 13;

-        щодо транспорту – 3;

-        щодо аграрної політики та земельних відносин – 5;

-        щодо молоді, фізичної культури і спорту – 2;

-        щодо інформаційної політики    -   4;

-        щодо екології та природних ресурсів – 5;

-        щодо освіти – 3;

-        щодо комунального господарства – 14;

-        щодо діяльності об’єднань громадян, релігії – 16;

-        щодо сімейної та гендерної політики -2;

-        щодо діяльності органів місцевого самоврядування – 1.

     За запитами, що надійшли до облдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України “Про доступ до публічної інформації” строки.

     Щомісячно обласною державною адміністрацією проводиться аналіз щодо розгляду запитів на публічну інформацію, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації» (пункт 17 «Щомісячні звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію»).

     На виконання статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» створена та функціонує система обліку документів, яка містить публічну інформацію, що знаходиться у володінні обласної державної адміністрації (пункт 21 «Реєстр публічної інформації облдержадміністрації» вищезазначеного розділу).

     На виконання статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (http://www.vin.gov.ua) створено розділ «Доступ до публічної інформації», в якому розміщуються проекти актів облдержадміністрації, регіональні програми та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення, проекти нормативно-правових актів, проекти регуляторних актів, проекти регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку (пункт 6 «Проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, що підлягають обговоренню»), а також набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (пункт 25 «Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних») та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

     На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області протягом І кварталу 2018 року прочитано 6 лекцій з питань доступу до публічної інформації в рамках професійної програми навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій.

     Робота обласної державної адміністрації із забезпечення доступу до публічної інформації повсякчас оцінюється громадськими організаціями, які активно приймають участь в процесах реалізації державної політики в цій галузі.

     Обласною державною адміністрацією повною мірою забезпечується виконання    Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».