Аналітична довідка за результатами організації роботи по доступу до публічної інформації Вінницької обласної державної адміністрації за І квартал 2018 року

 

      З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Вінниччини Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в області проводиться відповідна робота.

     Головою Вінницької обласної державної адміністрації прийняті розпорядження від 23 травня 2011 року № 261 «Про доступ до публічної інформації», від 4 листопада 2011 року № 609 «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація», від 27 січня 2012 року № 33 «Про впровадження системи обліку публічної інформації», якими виконано комплекс заходів в межах чинного законодавства.

     Протягом І кварталу 2018 року до обласної державної адміністрації надійшло 108 запитів на інформацію, з них:

- 19 запитів – поштою;

- 80 запитів – електронною поштою;

- 9 запитів – особисто;

     На частку фізичних осіб припадає 72 запити, на частку юридичних осіб – 20 запитів, на частку громадських організацій - 16 запитів.

     Результати розгляду запитів на інформацію:

- задоволено – 77;

- надіслано належним розпорядникам інформації – 26;

- відмовлено – 5.

     Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна, статистична, довідково-енциклопедична. Найбільш запитувані документи - копії розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

     Найбільш запитувана інформація:

- щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 31;

- щодо охорони здоров’я - 9;

- щодо земельних відносин – 4;

- щодо соціального захисту – 7;

- щодо комунального господарства – 6;

- щодо інформаційної політики – 6;

- щодо екології та природних ресурсів – 9;

- щодо освіти – 5;

- щодо транспорту і зв'язку – 8;

- щодо культури та культурної спадщина – 6;

- щодо економічної політики – 5;

- щодо промислової політики – 2;

- щодо сім’ї, фізичної культури і спорту – 6;

- щодо забезпечення дотримання законності  - 1;

- щодо промислової політики – 1;

- щодо житлової політики – 1;

- щодо діяльності органів місцевого самоврядування – 3.

     За запитами, що надійшли до облдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України “Про доступ до публічної інформації” строки.

     Щомісячно обласною державною адміністрацією проводиться аналіз щодо розгляду запитів на публічну інформацію, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації» (пункт 17 «Щомісячні звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію»).

     На виконання статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» створена та функціонує система обліку документів, яка містить публічну інформацію, що знаходиться у володінні обласної державної адміністрації (пункт 21 «Реєстр публічної інформації облдержадміністрації» вищезазначеного розділу).

     На виконання статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (http://www.vin.gov.ua) створено розділ «Доступ до публічної інформації», в якому розміщуються проекти актів облдержадміністрації, регіональні програми та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення, проекти нормативно-правових актів, проекти регуляторних актів, проекти регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку (пункт 6 «Проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, що підлягають обговоренню»), а також набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (пункт 25 «Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних») та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

     На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області протягом І кварталу 2018 року прочитано 4 лекції з питань доступу до публічної інформації в рамках професійної програми навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій.

     Робота обласної державної адміністрації із забезпечення доступу до публічної інформації повсякчас оцінюється громадськими організаціями, які активно приймають участь в процесах реалізації державної політики в цій галузі.

     Обласною державною адміністрацією повною мірою забезпечується виконання    Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».