Наказ № 457 від 12.11.2010

Про затвердження форм державних статистичних спостережень №1-торги та №1-держзамовлення


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)
НАКАЗ
12.11.2010
м. Київ
№ 457
 
 
Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-торги та № 1-держзамовлення  
Відповідно до статей 4, 12, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 7 Закону України "Про здійснення державних закупівель", згідно з пунктами 12 і 13 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 (із змінами), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень і отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень № 1-торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення", що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за І квартал 2011 року.
2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:
2.1. № 1-торги на:
– Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів;
– центральні органи державної влади – головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, розпорядників державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів.
2.2. № 1-держзамовлення – на міністерства, інші органи державної влади, установи і організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники.
3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.
4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження № 1-торги, затвердженою цим наказом.
5. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження 1-держзамовлення, затвердженою цим наказом.
6. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2011 року наказ Держкомстату від 6 серпня 2009 року № 302 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-торги (тендери) та № 1-держзамовлення".
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.


Голова
О.Г.Осауленко


Звіт.doc