Транскордонне співробітництво

1. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва

 

 

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва


         На сьогодні транскордонне співробітництво здійснюється як на міждержавному рівні, так і на рівні територіальних громад, їх представницьких органів, місцевих органів виконавчої влади. Таке співробітництво сприяє соціальній та економічній конвергенції прикордонних регіонів та створенню нових можливостей для їх розвитку, в тому числі розвитку економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин, обміну досвідом.

         Україна має кордон із сімома державами, 19 із 27 адміністративно-територіальних одиниць є прикордонними. На території таких прикордонних областей, як Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Донецька, створено дев’ять єврорегіонів - Буг, Верхній Прут, Дністер, Дніпро, Карпатський, Нижній Дунай, Слобожанщина, Донбас та Ярославна, п’ять єврорегіонів створено з державами - членами ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина). У рамках єврорегіонів транскордонне співробітництво здійснюється з 1993 року.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554 було затверджено Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки.

         Програмою передбачається створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься державна підтримка реалізації проектів транскордонного співробітництва.

         Виконання цієї Програми сприятиме консолідації зусиль та концентрації ресурсів суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва для збалансованого розвитку прикордонних територій та підвищенню рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів України.

         Метою цієї Програми є ефективне використання внутрішніх факторів розвитку і підвищення рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів України шляхом активізації та розвитку транскордонного співробітництва.


Основними завданнями цієї Програми є:

 • за напрямом сприяння економічному та соціальному розвитку прикордонних регіонів України
 • ліквідація інфраструктурних перешкод, розбудова транспортної, енергетичної, виробничої та соціальної інфраструктури прикордонних регіонів України з мінімізованим негативним впливом на навколишнє природне середовище, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, цілісності та нерозривності екологічної мережі;
 • сприяння провадженню спільної підприємницької діяльності у прикордонних регіонах України у сфері малого і середнього бізнесу;
 • створення умов для розвитку кооперації та конкуренції у сфері малого та середнього бізнесу, утворення і забезпечення функціонування виробничих кластерів, об’єднань єврорегіонального співробітництва;
 • активізація зовнішньоекономічної діяльності у прикордонних регіонах України;
 • висвітлення питань щодо інвестиційних потреб та можливостей у прикордонних регіонах України на міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках, ярмарках тощо, а також у засобах масової інформації;
 • боротьба з нелегальною міграцією, організованою злочинністю та контрабандою;
 • за напрямом підвищення стандартів та якості життя, добробуту і забезпечення безпеки життя та охорони навколишнього природного середовища
 • створення умов та сприяння наближенню рівня життя населення прикордонних регіонів України до середньоєвропейського рівня і забезпечення вільного руху людей та капіталу між прикордонними регіонами;
 • забезпечення розвитку співробітництва у сфері освіти, науки та охорони здоров’я, налагодження зв’язків між науково-дослідними (науково-технічними) установами, закладами охорони здоров’я;
 • популяризація, охорона і забезпечення культурної та історичної спадщини прикордонних регіонів України;
 • забезпечення прикордонного менеджменту та безпеки державного кордону;
 • створення спільної системи управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 • створення спільної із сусідніми державами системи попередження про стихійні лиха та захисту від надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення розвитку співробітництва з метою забезпечення безпеки життя;
 • раціональне використання, охорона і відтворення водних ресурсів;
 • створення і забезпечення функціонування транскордонних природоохоронних території та об’єктів з урахуванням необхідності збереження цілісності та нерозривності екосистем, природних коридорів, формування екомережі;
 • за напрямом посилення інституційної спроможності прикордонних регіонів України у здійсненні транскордонного співробітництва
 • сприяння поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади, територіальними громадами і відповідними органами інших держав, забезпечення розвитку міжмуніципального співробітництва та зв’язків малих і середніх міст прикордонних регіонів України з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва;
 • розроблення спільних із сусідніми державами стратегічних та програмних документів щодо розвитку транскордонного співробітництва;
 • створення умов для реалізації спільних із сусідніми державами проектів (програм) транскордонного співробітництва;
 • об’єднання зусиль для поглиблення співпраці в рамках єврорегіонів та розширення сфери такої співпраці;
 • забезпечення здійснення з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою контролю на державному кордоні;
 • за напрямом сприяння створенню кращих умов та інструментів для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу
 • модернізація і розвиток наявної транскордонної транспортної мережі для підвищення її пропускної спроможності;
 • поліпшення транскордонної доступності шляхом розвитку мережі транспорту та зв’язку і супутніх послуг;
 • посилення взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва у сфері транскордонного туризму;
 • сприяння об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних із сусідніми державами проблем прикордонних регіонів України та здійснення євроінтеграційних заходів на регіональному рівні;
 • розбудова та облаштування державного кордону на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської та інших прикордонних областей;
 • завершення реалізації великомасштабних інфраструктурних проектів у рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки.

Варто відзначити, що вся територія Вінницької області бере участь в Програмі.

 

2. Єврорегіон Дністер

 

Єврорегіон «Дністер»


Ініціатива по створенню єврорегіону «Дністер» належить Вінниччині, яка у 2004 році надала пропозиції по створенню єврорегіону Республіці Молдова. Дану ініціативу було підтримано та в зв’язку з політичною ситуацією в цій країні, створення єврорегіону було призупинено.

Роботи по створенню єврорегіону відновилися у 2008 році. Протягом наступного періоду було проведено низку консультаційних нарад та семінарів за участю європейських експертів на спеціалістів з питань створення, організації та функціонування єврорегіону. Зокрема, активну участь у обговореннях та консультаціях приймали представники Угорщини (Шандор Келеш – перший віце-президент Міжнародного центру демократичних трансформацій та ін.), які ініціативно висловили готовність надати необхідну консультаційну підтримку єврорегіону та лобіювати зазначений проект у Європейській Комісії.


Починаючи з 2004 року було проведено відповідну роботу по підготовці необхідних установчих документів. На початку 2009 року, в ході установчого семінару з питань створення єврорегіону «Дністер» було створено робочу групу з представників регіонів-учасників для опрацювання та узгодження установчих документів.


2 лютого 2012 р. в м. Київ в рамках офіційного візиту в Україну делегації Республіки Молдова на чолі з Прем’єр-міністром В. Філатом, відбулось підписання статутних документів Єврорегіону «Дністер», а саме, установчого договору.

Відповідні документи зі сторони Вінницької області були підписані головою обласної державної адміністрації М.Джигою та голою обласної Ради С.Татусяком. З молдавської сторони договір підписали голови шести районних рад, а саме, районів Сорока, Дондушень, Окніца, Резіна, Флорешти і Шолданешти.

Таким чином, до складу Єврорегіону увійшли наступні адміністративно-територіальні одиниці:


- Вінницька область (Україна)

- Окницький район (Республіки Молдова)


- Дондушенський район (Республіки Молдова)


- Сорокський район (Республіки Молдова)


- Флорештський район (Республіки Молдова)


- Шолданештський район (Республіки Молдова)


- Резінський район (Республіки Молдова)


27 лютого 2012 р. в рамках святкування 80-річчя утворення Вінницької області відбулось перше засідання Ради Єврорегіону «Дністер». На засіданні було затверджено склад керівного органу Єврорегіону, а саме Ради Єврорегіону у складі 15 осіб, Голову та Заступника голови Єврорегіону, а також інші організаційні питання.

Згідно затверджених статутних документів, основними завданнями Єврорегіону «Дністер» є:

- Організація, координація та поглиблення зв’язків в сфері економіки, науки, освіти, культури, туризму, спорту;
- Реалізація спільних проектів з охорони навколишнього середовища, екологічного оздоровлення басейну ріки Дністер;
- Участь в розбудові міжнародних транспортних коридорів;
- Реалізація регіональних програм (проектів) з питань скорочення рівня безробіття серед населення прикордонних районів;
- Забезпечення сталого та ефективного енергозбереження, використовування альтернативних видів енергії, енергозберігаючих технологій;
- Співпраця в облаштуванні пунктів пропуску через україно-молдавський державний кордон міждержавного та місцевого значення;
- Організація контактів з міжнародними організаціями, фондами, інститутами, агенціями та іншими організаціями.

Більш детальну інформацію про стан співробітництва в рамках Єврорегіону «Дністер» можна знайти на офіційній сторінці Єврорегіону: 
http://dniester.eu/

 

3. Нормативно-правова база