ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Вінницька обласна рада

ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

ДАТА ПОЧАТКУ ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року розпочато з дня його оприлюднення, а саме 13 січня 2020 року на сайті Вінницької облдержадміністрації (http://www.vin.gov.ua/) , сайті Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації (http://dmsrr.gov.ua/) та триватиме до 13 лютого 2020 року.

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ (У РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ)

03 лютого 2020 року о 10 год. в приміщенні «Великої зали» Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат».

 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ,

ЙОГО ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Зауваження і пропозиції до Звіту стратегічної екологічної оцінки Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року подаються до Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації : 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,7; e-mail: ueco@vininvest.gov.ua Відповідальні особи: Ратушняк Інесса Анатоліївна - заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації - тел. 0432-66-14-12; Болюх Наталя Миколаївна – начальник відділу аналізу й прогнозування регіонального розвитку Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації – тел. 0432-66-14-26, 0432-66-14-36.

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – з 13 січня до 13 лютого 2020 року.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЯВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, У

ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації, 21021 м. Вінниця, вул.Хмельницьке шосе,7; e-mail: ueco@vininvest.gov.ua

 

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЩОДО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

 

 

Звіт СЕО.pdf

 

Проект СТРАТЕГІЯ 2027.pdf