РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 721 від 13 жовтня 2017 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 13  жовтня 2017 року                                                   № 721

                                                                 

 

 

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації

від 31 липня 2000 року № 280 “Про підготовку та видання томів

 “Вінницька область” серії книг “Реабілітовані історією”

 

            Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11  вересня  1992  року № 530 “Про підготовку і випуск серії книг “Реабілітовані історією”” та у зв’язку з кадровими змінами:

 1. Внести зміни до Положення про Вінницьку обласну редакційну колегію та штатну редакційно-видавничу групу \редакцію\ по підготовці та виданню обласної книги “Реабілітовані історією”, затвердженого розпо-рядженням голови облдержадміністрації від 31 липня 2000 року № 280 “Про підготовку та видання томів “Вінницька область” серії книг “Реабілітовані історією”, виклавши його у новій редакції, що додається.

 2. Затвердити склад обласної редакційної колегії з підготовки томів “Вінницька область” серії книг “Реабілітовані історією” в новій редакції, що додається.

 3. Визнати такими, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 листопада 2016 року № 870 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації  від  31  липня  2000  року      № 280 “Про підготовку та видання томів “Вінницька область” серії книг “Реабілітовані історією”.

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.

 

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                          

В. КОРОВІЙ

 

 

 

 

 

                                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Розпорядження голови

                                                                                облдержадміністрації

                                                                                31 липня 2000 року № 280

                                                                                 (в редакції розпорядження

                                                                                 голови облдержадміністрації

                                                                               13 жовтня 2017 року № 721)

 

С К Л А Д

обласної  редакційної  колегії  по  підготовці та виданню обласної

книги "Реабілітовані  історією"

 

КРУЧЕНЮК

Олександр Васильович

 

заступник голови  облдержадміністрації, голова обласної редакційної колегії

 

ЛАЦИБА

Валерій Павлович

керівник штатної редакційно-видавничої групи \редакції\ обласної книги "Реабілітовані історією", доцент кафедри філософії та суспіль-них наук Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, заступник голови обласної редакційної колегії (за згодою)

 

КРАВЧЕНКО

Павло Миколайович

доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського, секретар обласної редакційної колегії (за згодою)

 

ВАСИЛЮК

Світлана Михайлівна

директор Департаменту інформаційної діяль-ності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації

 

ВИСОЦЬКА

Катерина Іванівна

 

директор Вінницького обласного краєзнавчого музею (за згодою)

ВІТКОВСЬКИЙ

Вадим Миколайович

 

 

 

головний редактор Вінницької обласної орга-нізації “Редакція комунального друкованого засобу масової інформації - журналу “Вінниць-кий край”, член Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України (за згодою)

 

ЗІНЬКО

Юрій Анатолійович

декан факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного універ-ситету ім. М.М. Коцюбинського (за згодою)

 

ЛАЗАРЕНКО

Володимир Іванович

завідувач відділу українознавства КВНЗ Він-ницька академія неперервної освіти (за згодою)

 

ЛЕГУН

Юрій Вікторович

 

директор Державного архіву Вінницької області

ПОДКУР

Роман Юрійович

 

 

провідний науковий співробітник відділу регіо-нальних проблем Інституту історії України НАНУ, секретар головної редколегії науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" (за згодою)

 

СЕВАСТЬЯНОВА

Любов Олексіївна

 

голова Вінницького обласного об’єднаного товариства колишніх політичних в’язнів, репресованих та їх дітей (за згодою)

 

ХМІЛЬ

Ігор Дмитрович

 

заступник голови обласної Ради (за згодою)

 

ЧАЙКОВСЬКА

Ганна Володимирівна

 

голова обласної організації “Суспільна служба України “ (за згодою)

 

ЯКУБОВИЧ

Галина Анатоліївна

 

заступник Вінницького міського голови (за згодою)

 

______________________

 

 

 

Додаток.doc