РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 803 від 16 листопада 2017 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 16 листопада 2017 року                                               № 803

 

 

Про  внесення змін до  розпоряджень  голови облдержадміністрації

від 27 травня 2015 року № 328 та від 27 червня 2015 року № 363  

 

У зв’язку із кадровими змінами :

 1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 27 травня 2015 року № 328 «Про утворення Групи управління субпроектом з впровадження проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» таку зміну :

 Додаток до розпорядження викласти в новій редакції згідно з додатком.

 2. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 червня 2015 року № 363 «Про  утворення Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт і неконсультаційних послуг субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» таку зміну:

 Додаток до розпорядження викласти в новій редакції згідно з додатком.

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 26 жовтня 2016 року № 806 «Про внесення змін до розпоряджень голови облдержадміністрації від 27 травня 2015 року № 328 та від 17 червня 2015 року № 363».

 4. Контроль виконання цього розпорядженням залишаю за собою.

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                        

   В. КОРОВІЙ

 

 

                                                                       Додаток

                                                                  до розпорядження голови

                                                                  облдержадміністрації

                                                                  27 травня 2015року № 328

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

                                                               від 16 листопада 2017 року № 803 )

 

С К Л А Д

Групи управління субпроектом з впровадження проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

 

ІВАСЮК                  

Ігор Дмитрович

заступник голови – директор Департаменту освіти та науки  облдержадміністрації, керівник Групи управління субпроектом

 

ГРАБОВИЧ                                                                                               

Людмила Олексіївна  

 

 

ЖИТАНСЬКА

Олена Сергіївна

 

 

 

 

 

ФЕДИК                                                  

Володимир Степанович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор Департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації, заступник керівника Групи управління субпроектом

 

заступник директора Департаменту охорони здоров'я  облдержадміністрації, начальник відділу  фінансово-економічного забезпечення та організаційно-кадрової роботи з персоналом, заступник керівника Групи управління субпроектом  

 

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту охорони здоров"я облдержадміністрації, координатор проекту, заступник керівника Групи управління субпроектом

 

ЗАДОРОЖНА

Ольга Іванівна

 

 

 

БАЛИБЮК

Тетяна Володимирівна

 

 

 

 

начальник  управління   лікувально-профілак-тичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, секретар Групи управління субпроектом

 

консультант із закупівель Групи управління субпроектом ( за згодою)

 

БРИЛЬ

Алла Миколаївна

начальник обласного Центру технічного і фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров'я (за згодою)

ВЕНЦКІВСЬКА

Наталія Іванівна

 

 

ВИШНЕВСЬКИЙ

Сергій Іванович

 

 

 

заступник начальника комунальної установи  «Інформаційно-аналітичний  центр медичної статистики Вінницької області»  (за згодою)

 

начальник відділу правового забезпечення  Департаменту охорони здоров"я облдерж-адміністрації

 

ГЛАДКИХ

Володимир Юрійович

головний лікар комунального закладу «Він-ницький регіональний лікувально-діагностич-ний центр серцево-судинної патології» (за згодою)

 

ЖЕЛЕЗНЯК

Василь Дмитрович

 

 

ЖУКОВ

Андрій Володимирович

 

 

 

 

начальник комунальної установи «Інформа-ційно – аналітичний  центр медичної статис-тики Вінницької області »  ( за згодою)  

 

інженер-консультант Групи управління субпро-ектом (за згодою)

 

КОПАЧЕВСЬКИЙ

Микола Анатолійович

директор Департаменту фінансів облдержадмі-ністрації

МАЗУР

Геннадій Федорович

голова постійної комісії обласної Ради з питань  бюджету, фінансів та обласних програм (за згодою)

 

КРАВЕЦЬ

Ігор Юхимович

 

ЛАЩУК

Олена Володимирівна

 

 

директор Департаменту капітального будів-ництва Вінницької міської ради (за згодою)

 

консультант з фінансового управління Групи управління субпроектом (за згодою)

 

МОСТОВИЙ

Юрій Михайлович

професор, завідувач кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національ-ного медичного університету ім. М.І. Пирогова, радник голови обласної державної адміністрації (за згодою)

 

НАСІКОВСЬКА

Надія Никифорівна

заступник директора Департаменту міжнарод-ного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації – начальник управління аналізу й прогнозування інвестиційної політики та власності

ПОГОРІЛИЙ

Василь Васильович

 

 

 

САМАР

Микола Іванович

 

СМІРНОВ

Олексій Іванович

 

СОЛОНЕНКО

Ігор Володимирович

 

ТКАЧУК

Анатолій Федорович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   –

професор, проректор з лікувальної роботи Вінницького національного медичного універ-ситету ім.М.І. Пирогова (за згодою)

 

 

консультант із ІТ Групи управління суб-проектом ( за згодою )

 

консультант із закупівель Групи управління субпроектом ( за згодою)

 

начальник управління інформаційних техно-логій апарату облдержадміністрації

 

консультант з комунікативних технологій Групи управління субпроектом (за згодою)

 

ЯКУБОВИЧ

Галина Анатоліївна

 

 

заступник Вінницького міського голови (за згодою)

ШВИДЮК

Світлана Іванівна

головний спеціаліст відділу лікувально-профі-лактичної допомоги дорослому населенню управління лікувально-профілактичної допомо-ги населенню Департаменту охорони здоров'я   облдержадміністрації

 

РАСПУТІНА

Леся  Вікторівна

обласний спеціаліст, відповідальний за прове-дення організаційно-методичної роботи за фахом «Кардіологія», професор Вінницького національного медичного університету  ім.      М. І. Пирогова (за згодою)

 

ШИШ

Олександр Володимирович

директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради (за згодою)

 

 

Керівник  апарату

облдержадміністрації                                                                  

В. БОЙКО

 

 

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

17 червня 2015року № 363  

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

                                                                       від 16 листопада 2017 року № 803)

 

С К Л А Д   К О М І С І Ї

з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг  субпроекту  “Складова розвитку охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією”

 

ІВАСЮК

Ігор Дмитрович

заступник голови – директор  Департаменту освіти та науки облдержадміністрації, голова Комісії

 

ЖИТАНСЬКА

Олена Сергіївна

заступник директора Департаменту охорони здоров'я  облдержадміністрації, начальник відділу  фінансово-економічного забезпечення та організаційно-кадрової роботи з персоналом, заступник керівника Групи управління субпроектом  

 

ФЕДИК

Володимир Степанович

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, секретар  Комісії

 

БРИЛЬ

Алла Миколаївна

 

 

начальник  обласного Центру технічного і фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я ( за згодою)

 

ГЛАДКИХ

Володимир Юрійович

 

головний лікар  комунального закладу  «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» (за згодою)

 

 ГРИНЧУК

Андрій  Володимирович

 

заступник директора Департаменту капіталь-ного будівництва Вінницької міської ради   (за згодою)

 

ЖЕЛЕЗНЯК

Василь Дмитрович

 

начальник комунальної установи «Інформа-ційно-аналітичний центру медичної статис-тики Вінницької області» ( за згодою)

 

КРАВЕЦЬ

Ігор Юхимович

 

 

директор Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради (за згодою)

МАКЕЄВА

Світлана Григорівна

 

начальник відділу – головний бухгалтер  відділу бухгалтерського обліку, звітності та ресурсного забезпечення Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

НАСІКОВСЬКА

Надія Никифорівна

заступник директора Департаменту міжна-родного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, начальник управління аналізу прогнозування інвести-ційної політики та власності

 

ШВИДЮК

Світлана Іванівна

головний спеціаліст відділу лікувально-профі-лактичної допомоги дорослому населенню управління лікувально-профілактичної допомо-ги населенню Департаменту охорони здоров'я   облдержадміністрації

 

 

    Керівник апарату

облдержадміністрації                                                                 

  В. БОЙКО