РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1000 від 28 грудня 2018 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 грудня 2018 року                      № 1000

 

  

Про затвердження плану роботи облдержадміністрації на 2019 рік

 

Відповідно до регламенту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2007 року № 440 (із змінами та доповненнями):

1. Затвердити план роботи облдержадміністрації на 2019 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків та керівника апарату облдержадміністрації.

 

   Голова обласної державної

          адміністрації                                                                 

 В. КОРОВІЙ

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 28 грудня 2018 року № 1000

 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И

облдержадміністрації на 2019 рік 

І квартал 

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

 

Питання для внесення на розгляд сесії обласної Ради 

Про внесення змін до Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року            № 714.

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 715.

І квартал

Бабій О.В. – началь-ник управління дорожнього госпо-дарства

 

Внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад» (затверджена рішенням обласної Ради 4 сесії 7 скликання від 12 лютого 2016 року № 35).

І квартал

Вовченко С.Д. – директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 

Про внесення змін та доповнень до «Програми підвищення енергоефек-тивності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки», затвердженої рішенням 17 сесії 7 скликання обласної Ради від 24 березня 2017 року № 310.

І квартал

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-кому-нального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Затвердження статутів комунальних некомерційних підприємств третин-ного рівня надання медичної допомоги.

І квартал

Грабович Л.О. – директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

Про затвердження Порядку викорис-тання коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та їх дітей протягом І та II семестру 2018-2019 навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу.

Про хід виконання Обласної комп-лексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (по-мерлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705.

І квартал

Заболотна Н.М. - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадмі-ністрації

 

Про затвердження Регіональної про- грами використання коштів на освоєння земель для сільськогос-подарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, інвентаризації земель у Він-ницькій області на 2016-2020 роки.

І квартал

Козак Ю.В. – на-чальник Головного управління Держ-геокадастру у Вінницькій області

 

Зміни  до рішення сесії обласної Ради  «Про обласний бюджет на 2019 рік».

Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2018 рік.

І квартал

Копачевський М.А. -директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

Про внесення змін до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального роз-витку Вінницької області на період до 2020 року.

І квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального роз-витку облдержадміністрації

 

Звіт про виконання Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та раціональ-ного використання природних ресурсів на 2013-2018 роки.

Про створення об'єктів природно-заповідного фонду.

Внесення змін до Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки.

І квартал

Ткачук М.Ф. – ди-ректор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Про відзначення премією Титарен-    ка В.В. - директора вищого художнього професійно-технічного училища    № 5 м.Вінниця.

І квартал

Буняк В.В. –

директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Про встановлення надбавки до посадового окладу на 2019 рік керівникам підвідомчих організацій.

 

І квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та  спорту  облдержадміністрації

 

 

Питання для внесення на розгляд колегії облдержадміністрації 

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 2018 рік та звдання на 2019 рік.

Січень

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального роз-витку облдержадміністрації

 

 

Питання, що будуть виноситись на розгляд

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації,

територіальних органів  міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади України, обласних установ та організацій 

Про підсумки роботи житлово-комунального господарства, енерге-тики та інфраструктури області за 2018 рік та визначення завдань на 2019 рік.

 

І квартал

Волков С.А. – ди-ректор Департаменту житлово-кому-нального госпо-дарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Про підсумки роботи Головного управління Держгеокадастру у Він-ницькій області за 2018 рік.

І квартал

Козак Ю.В. – на-чальник Головного управління Держ-геокадастру у Вінницькій області

 

Заслуховування посадових осіб суб’єктів господарювання щодо виконання заходів та результатів перевірок стану охорони праці, де протягом року сталися нещасні випадки і на яких проводились спеціальні  розслідування.

Про стан виплати заробітних плат, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці суб’єктами господарю-вання Вінницької області.

Про підсумки роботи за 2018 рік.

Про стан промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарю-вання, що здійснюють діяльність в галузі лісового господарства.

І квартал

Марунько В.В. –  начальник управління державної служби України з питань праці у Вінницькій області

 

Реалізація заходів Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2017 - 2020 роки.

Про упорядкування обліку юридичних осіб -  суб'єктів державного сектору економіки, що перебувають в сфері управління органів державної влади Вінницької області та проведення інвентаризації нерухомого майна станом на 31 грудня 2017 року.

Підведення підсумків роботи Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

І квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального роз-витку облдержадміністрації

 

Затвердження Календарного плану заходів на 2019 рік на виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини».

Затвердження Календарного плану заходів на 2019 рік на виконання Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

І квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я області у 2018 році та перспективи на 2019 рік.

Січень

Грабович Л.О. – директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

Про підсумки роботи галузі за 2018 рік та перспективи розвитку на  2019 рік.

Січень

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про виконання планів роботи Головного управління статистики у Він-ницькій області, наказів, рішень, протокольних доручень, прийнятих на колегії Головного управління статис-тики у Вінницькій області у ІV кварталі 2018року.

Про стан виконавської дисципліни в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Січень

Ігнатов С.Н. – на-чальник Головного управління статис-тки у Вінницькій області

 

Про  стан  виконання антикорупцій-ного законодавства в Державному архіві Вінницької області у 2018 році.

Про  стан виконавської дисципліни в Державному архіві Вінницької області.

Січень

Легун Ю.В. –  ди-ректор Державного архіву області

 

Про підсумки роботи Департаменту за 2018 рік та затвердження пріоритетів на 2019 рік.

Січень 

Ткачук М.Ф. – ди-ректор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Про затвердження розподілу видатків обласного бюджету галузі «Фізична культура і спорт» на 2019 рік.

Про виконавську дисципліну в структурних підрозділах та підвідомчих організаціях.

Січень

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності закладів культури і мистецтв області у 2018 році та пріоритетні напрями на 2019 рік.

Про групи оплати праці закладів       культури обласного підпорядкування.

Лютий

Городинський С.С. –  начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Про підсумки роботи служб у справах дітей у 2018 році та пріоритети на 2019 рік.

Лютий

Дорош Т.С. –  на-чальник служби у справах дітей обл-держадміністрації

 

Про дотримання вимог антикорупцій-ного законодавства в Головному управлінні статистики у Вінницькій області у 2018 році.

Лютий

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за 2018 рік та завдання по забезпеченню  виконання місцевих бюджетів у першому кварталі 2019 року та протягом  поточного року.

Лютий

Копачевський М.А. - директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

Про роботу адміністрації по створенню безпечних та  нешкідливих умов праці.

Про  хід виконання плану заходів до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки та таких, що підлягають включенню до нього.

Лютий

Легун Ю.В. –  ди-ректор Державного архіву області

 

Про підсумки роботи закладів освіти області в 2018 році та завдання на 2019 рік.

Про підсумки проведення обласної Спартакіади серед науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Лютий

Буняк В.В. – директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Про підсумки роботи фізкультурно-спортивних організацій області та рейтинг з олімпійських та не олімпійських видів спорту в 2018  році.

Про відзначення 10-ки кращих спортсменів і тренерів 2018 року.

Лютий

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Про затвердження плану роботи колегії Головного управління статистики у Вінницькій області на ІІ квартал 2019 року.

Березень

Ігнатов С.Н. – на-чальник Головного управління статис-тки у Вінницькій області

 

Про підсумки роботи архівних установ області за 2018 рік та пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік.

Про план-звіт організаційної роботи архіву.

Березень

Легун Ю.В. –  ди-ректор Державного архіву області

 

 

Наради, семінари інші заходи структурних підрозділів

облдержадміністрації та територіальних органів

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

України, обласних установ та організацій 

Засідання Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

І квартал

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього госпо-дарства

 

Засідання комісії по узгодженню міжобласних маршрутів.

Засідання обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

 

І квартал

Волков С.А. – ди-ректор Департаменту житлово-кому-нального госпо-дарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Засідання регіональної ради підпри-ємців при облдержадміністрації.

Організаційні заходи щодо проведення ХІ регіонального конкурсу «Краща торгова марка Поділля - 2019».

Засідання обласної комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб.

Засідання конкурсної комісії облас-ного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Засідання  регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм  та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Проведення 16 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.

І квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального роз-витку облдержадміністрації

 

Нарада «Підсумки роботи управління за 2018 рік та перспективний план управління на 2019 рік».

Проведення засідання обласної ради національно-культурних товариств.

Проведення засідання Ради церков  та релігійних організацій при голові  облдержадміністрації.

Новруз Байрами – свято азербайд-жанської спільноти.

Пурімшпіль – свято єврейської спільноти.

Вітання керівництвом області християн східного обряду зі святом Різдва Христового.

І квартал

Салецький І.О. –  начальник управління у справах національ-ностей та релігій облдержадміністрації

 

 

Урочисті заходи з нагоди відзначення 10-ки кращих спортсменів та тренерів 2018 року.

І квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Урочисті збори громадськості з нагоди Дня Соборності України.

 

Січень

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації

 

Науково-практична конференція «Світ міниться - і проростає слово» (присвячена 81-й річниці від дня народження українського поета, Героя України Василя Стуса).

Культурно-мистецькі заходи новоріч-но-різдвяного циклу.

Культурологічні заходи до Дня Со-борності України  та 100-річчя проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР «Єдність рідної землі – основа нації й держави».

Масово-освітні заходи із вшанування пам’яті Героїв Крут «Крути: історія української нескореності».

ХІ Всеукраїнське свято сатири і гумору ім.С. Руданського «І я знов живий, світ оглядую…», присвячене 185-ї  річниці від дня народження поета-сатирика, фольклориста і громадського діяча (с. Хомутинці Калинівського району).

Обласний відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу учнівської твор-чості «Об’єднаймося ж, брати мої!».

Стусівські читання: «Світ міниться – і проростає слово» (до 81-річчя Героя України В.Стуса).

80 років з дня створення Вінницького обласного центру народної творчості.

Січень

Городинський С.С. –  начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Постійно діючий семінар для студентів вищих навчальних закладів області «Школа лідерства».

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення, етики управ-лінської діяльності та гендерної рівноваги для керівників (заступників керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших цент-ральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької об-ласті.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення, етики управ-лінської діяльності та гендерної рівноваги для працівників апарату об-ласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради.

Навчання за професійною програмою для вперше прийнятих, новопризна-чених  на державну службу в апарат облдержадміністрації, структурні під-розділи облдержадміністрації, рай-держадміністрацій, територіальні органи міністерств та інші центральні органи виконавчої влади, установи та організації області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених  осіб з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад,            міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших цент-ральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької об-ласті.

Короткостроковий семінар для голів об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внут-рішнього контролю для керівників управлінь, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Постійно діючий семінар з вдоско-налення вмінь та навичок щодо впровадження інформаційно-комунікатив-них технологій  (ІКТ) в управлінську діяльність для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Січень

Пашиніна Т.С. – директор Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ке-рівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

Нарада «Про підсумки діяльності управління містобудування та архітек-тури Департаменту та уповноважених органів містобудування та архітектури області».

Січень

Романченко Д.В. –  директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Урочисті збори з нагоди Дня вшану-вання учасників бойових дій на території інших держав.

Мітинг-реквієм з нагоди вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні.

 

Лютий

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації

 

Навчально-методичні збори щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області  у 2018 році.

Штабне тренування  органів управ-ління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, про-пуску льодоходу і повені.

Лютий

Вовченко С.Д. – директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 

Заходи, присвячені 30-й річниці виводу військ з Афганістану та Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Соціокультурні заходи до Міжна-родного дня рідної мови у рамках            культурологічного проекту «Мови  різні – душа одна».

Цикл заходів «Гаряча мить історії» до днів вшанування пам’яті жертв Майдану – Небесної сотні.

Лютий

Городинський С.С. –  начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, місь-кої рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Постійно діючий семінар для студентів вищих навчальних закладів області «Школа лідерства».

Короткостроковий семінар з питань надання адміністративних послуг та ефективної комунікації для адмі-ністраторів центрів надання адмі-ністративних послуг у Вінницькій області (РДА, міські ради міст обласного значення, ОТГ).

Короткостроковий семінар для відпо-відальних працівників за організацію контролю щодо виконання документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних в структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади України у Вінницькій області та працівники відділу контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації.

Короткостроковий семінар-тренінг з питань Е-демократії та Е-урядування для відповідальних осіб за розвиток інформаційної складової в районних, міських радах та ОТГ.

Короткостроковий семінар для відпо-відальних працівників за організацію контролю щодо виконання документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних в райдерж-адміністраціях, міських радах міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для директорів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, ке-рівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю для відповідальних осіб за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

Навчання за професійною програмою (цільове навчання: «Громада дружня

до дітей») для начальників, головних спеціалістів (новопризначених) від-ділів освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

Навчання за професійною програмою для спеціалістів-землевпорядників, спеціалістів з благоустрою та екології об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з вдос-коналення вмінь та навичок щодо впровадження інформаційно-кому-нікативних технологій  (ІКТ) в управлінську діяльність для керівників структурних підрозділів облдерж-адміністрації.

Короткостроковий семінар для голів об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар-тренінг з питань забезпечення діяльності при-йомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для головних бухгалтерів, бухгалтерів структурних підрозділів облдержадмі-ністрації та райдержадміністрацій.

Лютий

Пашиніна Т.С. – директор центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ке-рівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

Нарада з питань залучення додаткових фінансових ресурсів та механізмів державної підтримки аграрного бізнесу у 2019 році.

 

Лютий

Ткачук М.Ф. – ди-ректор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Мітинг-реквієм з метою вшанування пам’яті Великого Кобзаря.

Заходи з нагоди визволення Він-ниччини від нацистських  загарбників під час Другої світової війни.

Дня добровольця.

Березень

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації

 

Штабне тренування органів управ-ління цивільного захисту Тростянець-кого району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту  району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС».

Штабне тренування органів управ-ління цивільного захисту Ямпіль-ського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Ново-дністровського каскаду ГЕС».

Штабне тренування органів управ-ління цивільного захисту Калинівсь-кого району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України».

Відзначення Дня Національної гвардії України.

Березень

Вовченко С.Д. – директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 

Заходи до Дня працівників житлово-комунального господарства.

Березень

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комуналь-ного господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Форум молодої музики «Барви музики ХХІ століття. Авангард. Класика. Джаз». «Contemporary Music Days in Vinnytsia».

Культурно-освітні та мистецькі заходи до 205-ої річниці з дня народження Т.Г.Шевченка.

ХУ обласний конкурс читців «Кобзар і Україна».

Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру.

Цикл культурно-просвітницьких заходів до 75-ої річниці визволення міста Вінниці та Вінницької області від нацистських загарбників.

Обласний конкурс учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Подільська весна – 2019».

Музичний фестиваль «День українського баяна і акордеона».

Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

Всеукраїнський тиждень дитячого читання.

Березень

Городинський С.С. –  начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Відзначення професійного свята «День працівників житлово-кому-нального господарства та побутового обслуговування  населення».

 

Березень

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального роз-витку облдержадміністрації

 

Засідання обласного комітету забез-печення доступності осіб з інва-лідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур.

Березень

Романченко Д.В. –  директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Нарада «Про підготовку та проведення комплексу весняно-польових робіт».

Березень

Ткачук М.Ф. – ди-ректор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Постійно діючий семінар для сту-дентів вищих навчальних закладів області «Школа лідерства».

Короткостроковий семінар для керів-ників відділів (секторів) Державного архіву Вінницької області.

Постійно діючий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю для відповідальних осіб за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

Короткостроковий семінар для на-чальників відділів юридичної та кадрової роботи  районних рад, міських рад міст обласного та районного значення рад.

Короткостроковий семінар для керів-ників та відповідальних працівників у сфері житлово-комунального госпо-дарства, енергетики та інфраструктури райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для начальників відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар-тренінг для відповідальних осіб за написання грантових проектів та залучення інвестицій в об’єднаних територіальних громадах.

Навчання за професійною програмою для спеціалістів-землевпорядників сільських, селищних рад.

Короткостроковий семінар для голов-них лікарів Центрів первинної медичної допомоги ОТГ.

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внут-рішнього контролю для керівників управлінь, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Короткостроковий семінар для голів об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з вдоско-налення вмінь та навичок щодо впровадження інформаційно-комуніка-тивних технологій  (ІКТ) в управлінську діяльність для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Короткостроковий семінар-тренінг з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар-тренінг з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

 

Березень

Пашиніна Т.С. – директор центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ке-рівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

 

Питання для вивчення, за результатами яких будуть

готуватись матеріали на розгляд голови 

 

Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації 

Про  призначення та виплату стипен-дій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини.

 

І квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про проведення ХІІ регіонального конкурсу «Краща торгова марка Поділля – 2019».

І квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального роз-витку облдержадміністрації

 

 

«Про призначення стипендій ОДА і ОР спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів  спорту, членам збірних команд України».

«Про призначення персональних стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту Вінниччини на 2019 рік».

І квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 16 квітня 2007 року № 148 «Про обласну Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху.

Січень

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього госпо-дарства

 


 

Доповідні записки 

Про соціально-економічне становище області.

 

І квартал

Ігнатов С.Н. – на-чальник Головного управління статис-тки у Вінницькій області

 

 

Інформації та довідки 

Про погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Про результати моніторингу показників оплати праці.

І квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Коефіцієнт покриття експортом ім-порту.

Темп зростання обсягів експорту – імпорту товарів та сальдо зовнішньо-економічної торгівлі товарами.

Індекси споживчих цін.

Місце Вінницької області за індексом виробництва валової продукції сіль-ського  господарства.

Попередні дані по заборгованості з виплати заробітної плати по містах та районах області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у розрізі підприємств Він-ницької області.

Заробітна плата Вінницької області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у Вінницькій області.

Промислове виробництво у Він-ницькій області.

Виробництво будівельної продукції у Вінницькій області.

Підсумки роботи транспорту Він-ницької області.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Вінницької області.

І квартал

Ігнатов С.Н. – на-чальник Головного управління статис-тки у Вінницькій області

 

Про  результати діяльності Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області за 2018 рік.

Січень

Вахновська О.В. – начальник Управління Північного офісу Держаудит-служби у Вінницькій області

 

 

Заходи районних державних адміністрацій та виконкомів

міських рад міст обласного значення 

Введення в експлуатацію спортивної зали опорного закладу «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2» Теплицької районної ради після капітального ремонту.

І квартал

Марцин Л.І. – голова Теплицької райдержадміністрації

 

Відкриття міні-цеху з переробки молока в  с. Антонівка «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових та економічних інтересів представників особистих  селянських господарств та покращення асортименту молочної продукції соціальної сфери Томашпільського району».

Березень

Закорченний О.Г. – голова  Томашпільської райдержадміністрації

 

Капітальний ремонт (санація) будівлі

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Уланів.

Березень

Буткевич Є.В. – голова Хмільницької райдержадміністрації

 

Фінал міського конкурсу краси «Міс Вінниця-2018».

Цикл заходів з нагоди відзначення  75-ї річниці визволення м. Вінниці  від фашистських загарбників.

 

Березень

Моргунов С.А. – Вінницький міський голова

 

 

II квартал 

Зміст заходу

Термін

виконання

 

Відповідальні

виконавці

 

 

Примітка

Питання для внесення на розгляд сесії обласної Ради 

Про хід виконання Обласної            комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705.

II квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

Питання для внесення на розгляд колегії облдержадміністрації 

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за ІІ квартал 2019 року.

ІІ квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального роз-витку облдержадміністрації

 

Про освоєння коштів Державного дорожнього фонду, що спрямовуватимуться  у 2019 році на ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення.

 

ІІ квартал

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього господарства

 

 

Питання, що будуть виноситись на розгляд

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації,

територіальних органів  міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади України, обласних установ та організацій 

Про підсумки роботи Головного управління державної казначейської  служби України у Вінницькій області за 2018 рік та  перший квартал 2019 року.

 

ІІ квартал

Бакута С.В. – на-чальник Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

 

Про підсумки проходження опалювального сезону 2018-2019 років, проведення акції з благоустрою та санітарного очищення територій населених пунктів Вінницької області.

 

II квартал

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Про хід виконання у 2018 році Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки.

Про заходи щодо реалізації державної кадрової політики та дотримання законодавства про працю відділами культури і туризму Хмельницької та Мурованокуриловецької райдержадміністрації.

Про залучення додаткових позабюджетних коштів за рахунок альтернативних джерел фінансування закладами культури і мистецтв області.

Про формування обласного та базових переліків елементів нематеріальної  культурної спадщини Вінницької області.

 

ІІ квартал

Городинський С.С. –  начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Підсумки роботи за ІІ квартал 2019 року.

II квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про стан дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації атракціонів підвищеної небезпеки.

 

ІІ квартал

Марунько В.В. –  начальник управління державної служби України з питань праці у Вінницькій області

 

Про розробку фінансових планів державними підприємствами на 2019 рік.

ІІ квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального роз-витку облдержадміністрації

 

Про стан архівної справи в м. Вінниця.

Про стан усунення порушень             виявлених попередньою перевіркою архівної справи у Бершадському ра-йоні.

Про стан архівної справи у Мурованокуриловецькому  районі.

Про стан усунення порушень,             виявлених попередньою перевіркою архівної справи  у Тростянецькому районі.

Про стан роботи зі зверненнями громадян в Держархіві області.

Про стан виконавської дисципліни

в Держархіві області.

 

II квартал

Легун Ю.В. –  ди-ректор Державного архіву області

 

Про підсумки діяльності управління містобудування та архітектури Департаменту та уповноважених органів містобудування та архітектури області.

ІІ квартал

Романченко Д.В. – директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Про організацію та проведення Олімпійського дня, Олімпійського тижня та уроку, малих Олімпійських ігор і «Олімпійського лелеченя» та інших олімпійських заходів на Вінниччині.

ІІ квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Про виконання планів роботи Головного управління статистики, наказів, рішень, протокольних доручень, прийнятих на колегії Головного управління статистики у Вінницькій області у І кварталі 2019 року.

Про стан виконавської дисципліни в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Квітень

Ігнатов С.Н. – на-чальник Головного управління статис-тки у Вінницькій області

 

Про підсумки виконання місцевих           бюджетів за перший квартал 2019 року та завдання по забезпеченню  виконання місцевих бюджетів у 2019 році.

Квітень

Копачевський М.А.- директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

Про виконання основних завдань Департаменту за перший квартал 2019 року.

Квітень

Ткачук М.Ф. – ди-ректор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Хід реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки.

Травень

Дорош Т.С. –  на-чальник служби у справах дітей

облдержадміністрації

 

 

Наради, семінари та інші заходи структурних підрозділів

облдержадміністрації та територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

України, обласних установ та організацій 

Заходи до Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Заходи до Дня політичних в’язнів та репресованих.

Заходи до Дня працівників видавництв, поліграфії, книгорозповсюдження та Дня журналіста.

Заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Заходи до Дня Конституції України.

ІІ квартал

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації

 

Засідання комісії по узгодженню міжобласних маршрутів.

Засідання обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

ІІ квартал

Волков С.А. – ди-ректор Департаменту житлово-кому-нального госпо-дарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту Шаргородської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Переведення цивільного захисту району з мирного на воєнний стан. Захист населення і території району від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного  характеру».

Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного за-хисту Барської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Переведення цивільного захисту району з мирного на воєнний стан. Захист населення і території району від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного  характеру».

Штабне тренування органів управління цивільного захисту Вінницького району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання боєзапасу  Міністерства оборони України».

Штабне тренування органів управління цивільного захисту Бершадського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС».

Штабне тренування органів управління цивільного захисту міста Могилів-Подільський за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   міста при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС».

Командно-штабне тренування органів управління цивільного захисту Могилів-Подільського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС».

33-річниця Чорнобильської трагедії та Міжнародний день пам`яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

 

ІІ квартал

Вовченко С.Д. – директор Департаменту цивільного захисту облдержадмі-ністрації

 

Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи до Великодніх свят.

Цикл заходів до 33-ої річниці Чорнобильської катастрофи.

ХХVІI Міжнародний дитячо-юнацький естрадний конкурс  «Музична пара-солька».

Обласні заходи до Дня пам’яток історії та культури.

Всеукраїнський конкурс «Юний концертмейстер».

Всеукраїнський конкурс інструментальних ансамблів «Подільська весна – 2019».

Фестиваль дитячої та юнацької твор-чості «ARTLENDFest – 2019».

Обласний фестиваль ромської культури «Девлеса ромале!» .

Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Бортнякова весна».

Обласний музично-етнографічний фестиваль родинного мистецтва «Українська родина – душі берегиня».

Культурно-мистецькі заходи з відзначення 74-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та Дня пам’яті і примирення «Пам’ять заради майбутнього»

ХVІІ Міжнародний фестиваль ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк.

VІІІ Регіональний конкурс юних виконавців класичних творів «Жмеринський камертон».

Обласний фестиваль-ярмарок традиційного народного мистецтва «Подільський ярмарок».

Цикл культурно-мистецьких заходів до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї «Усе бере від матері початок».

ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу імені В.Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине».

Масово-освітні та мистецькі заходи з нагоди Міжнародного дня музеїв.

VI обласний фестиваль-конкурс музейних міні-експозицій «Їх іменами славиться наш край» - до Міжнародного дня музеїв.

XIV літературні читання «Під знаком Кирила і Мефодія».

Масово-освітні та мистецькі заходи до Дня Європи.

Міжнародний дитячий фестиваль народної хореографії «Барвінкове кружало».

І Всеукраїнський  молодіжний етно-фестиваль  «Калинові мости».

Міжнародний фестиваль повітрплван-ня АВІАФЕСТ «Крила Дністра – 2019» (с.Лядово, Могилів-Подільський ра-йон).

І Всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів «Музика над Бугом».

Обласний дитячий фестиваль-конкурс візуального мистецтва «Арт- Олімп».

Творчі акції до Міжнародного дня захисту дітей «У центрі Всесвіту – дитина».

Всеукраїнський фестиваль майстрів народної творчості «Бушанська пектораль».

Обласне свято фольклору імені Гната Танцюри  (с.Зятківці Гайсинського району).

Урочистості з нагоди Дня Конституції України.

ІІІ Міжнародний фестиваль «OPERAFEST TULCHYN».

Всеукраїнський пленер народного малярства пам’яті Віктора Наконечного (с.Клембівка Ямпільського району).

Міжнародний фестиваль імені Томаша Падури (с.Махнівка Козятинського району).

Всеукраїнський фестиваль «Батозька битва» (с.Четвертинівка Тростянецького району).

Обласний конкурс сучасної популярної музики «Музика літа».

Обласний фестиваль національних культур «Всі ми діти твої, Україно».

Всеукраїнський фестиваль народних ремесел «Подільські товтри».

Фестиваль народної творчості «Кроковеє колесо» імені К.В.Широцького (с.Білоусівка та м.Тульчин).

75 років Академічному ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії ім. М.Д.Леонтовича.

 

ІІ квартал

Городинський С.С. –  начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Обласний фестиваль «Будь молодим – живи активно».

Обласний молодіжний табір-форум «Вінниччина молодіжна – ініціюй та дій».

Засідання обласної Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.

Проведення обласного свята до Міжнародного дня сім’ї.

 

ІІ квартал

Заболотна Н.М. - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Постійно діючий семінар «Школа лі-дерства» для студентів вищих навчальних закладів області.

Короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції для працівників регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями громадян структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції для фахівців фінансово-економічного управління управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді для психологів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Навчання за професійною програмою для спеціалістів управління застосування пенсійного законодавства управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Навчання за професійною програмою для відповідальних осіб за екологічні питання Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення.

Постійно діючий семінар з вдосконалення вмінь та навичок щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій  (ІКТ) в управлінську             діяльність для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Короткостроковий семінар для секретарів об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції для фахівців управління інформаційних систем та електронних реєстрів управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для директорів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для головних, провідних спеціалістів та спеціалістів Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю для відповідальних осіб за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для начальників відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар з питань ділового мовлення та етики управлінської діяльності для фахівців управління персоналу та адміністративного забезпечення управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Навчання за професійною програмою для учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»  (заступники начальників структурних підрозділів облдержадміністрації та начальники, заступники начальників управлінь та відділів райдержадміністрацій).

Навчання за професійною програмою для учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»  (головні спеціалісти, спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації та головні, провідні спеціалісти управлінь та відділів райдержадміністрацій).

Навчання за професійною програмою для спеціалістів управління застосування пенсійного законодавства управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для старост об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар-тренінг з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

Короткотерміновий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю для відповідальних осіб за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та           структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги для керівників (заступників керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги для працівників  апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради.

Постійно діючий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю для відповідальних осіб за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

Навчання за професійною програмою для спеціалістів управління обслуговування громадян управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді для психологів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад,           міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар для начальників (спеціалістів) відділів ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрацій.

Короткостроковий семінар  з питань активізації лідерства в сучасних умовах для сільських, селищних голів.

Короткостроковий семінар з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

ІІ квартал

Пашиніна Т.С. – директор Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ке-рівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

Проведення засідання обласної ради національно-культурних товариств.

Проведення Ради церков  з  керівниками  релігійних  організацій.

Фестиваль ромської культури «Девлеса, ромале!» у м. Калинівка, присвячений міжнародному дню ромів.

Дні польської культури у м. Бар.

ХІV літературні читання присвячені Дням слов’янської писемності і культури.

ІІ квартал

Салецький І.О. - начальник управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

Нарада «Про підготовку до початку жнивної кампанії». 

Заходи до Дня Довкілля-2019.

 

ІІ квартал

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Урочисте засідання присвячене до Дня охорони праці.

 

Квітень

Марунько В.В. - начальник управління державної служби України з питань праці у Вінницькій області

 

Свято останнього дзвоника.

Травень

Буняк В.В. – директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Заходи з відзначення Дня Європи в Україні.

 

Травень

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

Урочисті заходи з нагоди відзначення професійного свята «День державної служби».

 

Червень

Герасимюк К.Х. – начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях

 

Заходи до Дня захисту прав дітей.

Червень

Дорош Т.С. –  на-чальник служби у справах дітей

облдержадміністрації

 

 

 Питання для вивчення, за результатами яких будуть готуватись

матеріали на розгляд голови облдержадміністрації 

 

Проекти розпоряджень голови облдержадміністрації 

Про організацію та проведення заходів з нагоди Міжнародного дня сім’ї у 2019 році.

 

 

IІ квартал

Заболотна Н.М. - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

«Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».

 

Травень

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього госпо-дарства

 

 

Доповідні записки

 

Про соціально-економічне становище області.

 

IІ квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

 

Інформації та довідки 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту.

Темп зростання обсягів експорту – імпорту товарів та сальдо зовнішньо-економічної торгівлі товарами.

Індекси споживчих цін.

Місце Вінницької області за індексом виробництва валової продукції сіль-ського  господарства.

Попередні дані по заборгованості з виплати заробітної плати по містах та районах області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у розрізі підприємств Він-ницької області.

Заробітна плата Вінницької області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у Вінницькій області.

Промислове виробництво у Він-ницькій області.

Виробництво будівельної продукції у Вінницькій області.

Підсумки роботи транспорту Він-ницької області.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Вінницької області.

ІІ квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

 

Заходи райдержадміністрацій та виконкомів

міських рад міст обласного значення

 

Капітальний ремонт сільського клубу с. Вишенька.

 

ІІ квартал

Буткевич Є.В. – голова Хмільницької райдержадміністрації

 

Відкриття після капітального ремонту дитячого відділення Шаргородської центральної районної лікарні.

ІІ квартал

Кедик К.С. – голова Шаргородської  райдержадміністрації

 

Введення в експлуатацію водопроводу в с.Шиманівка.

Введення в експлуатацію водопроводу в с.Побірка.

 

ІІ квартал

Марцин Л.І. – голова Теплицької райдержадміністрації

 

Відкриття спортивного комплексу в с. Савинці.

ІІІ Всеукраїнський фестиваль «Батозька битва».

 

ІІ квартал

Лобань Л.І. – голова Тростянецької райдержадміністрації

 

Нагородження комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 29 Вінницької міської ради» з нагоди 50-річчя від дня заснування.

Нагородження комунального закладу «Центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок» з нагоди 35-річчя від дня  заснування. 

Нагородження комунального закладу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької  міської ради» з нагоди 75-річчя від дня заснування.

День заснування Могилів-Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної  прикордонної  служби України (05.05.).

День створення в/частини 3008 (07.05.).

Вінницька фабрика «Динамо» (75 років).

ПрАТ «Вінницький дослідний завод» (75 років).

ІІ квартал

Моргунов С.А. – Вінницький міський голова

 

Введення  в експлуатацію спортивного майданчику зі штучним покриттям для міні футболу на території СЗШ І-ІІІ ст. № 1 с. Городківка.

Реалізація  проекту «Благоустрій території та влаштування дендропарку на території СЗШ І-ІІІ ступенів №  2 імені воїна-інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка по вул. Богдана Хмельницького, 2 в смт Крижопіль Вінницької області».

 

ІІ квартал

Панчук В.І. – голова Крижопільської райдержадміністрації

 

Заходи з нагоди 50-річчя від створення  краєзнавчого (нині Жмеринського     міського історичного) музею.

Квітень

Світлак Ю.С. – секретар Жмеринської міської ради

 

20 років з часу створення зразкового аматорського ансамблю сопілкарів «Жайвір» Баланівського СБК.

Травень

Стефанцов І.В. – голова Бершадської райдержадміністрації

 

Введення в експлуатацію після реконструкції молочно-товарної ферми                 с. Дружба.

 

Червень

Ладан С.В. – голова Мурованокурило-вецької райдержадміністрації

 

Заходи до 628 –ї річниці Дня Літина.

Червень

Чернега Я.А. – голова Літинської райдержадміністрації

 

 

IІІ квартал 

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

 

Питання для внесення на розгляд сесії обласної Ради

Про хід виконання Обласної             комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єдна-них сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705.

Про компенсаційну виплату студентам - учасникам антитерористичної операції/операції об’єдна-них сил та їх дітям за навчання протягом І та П семестру 2018-2019 навчального року на конт-рактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу.

 

IІІ квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про розширення площі об'єктів природно-заповідного фонду.

IІІ квартал

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового роз-витку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

 

 

Питання для внесення на розгляд колегії облдержадміністрації 

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за І півріччя 2019 року.

IІІ квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

 

Питання, що будуть виноситись на розгляд

колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації,

територіальних органів  міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади України, обласних установ та організацій 

Про підсумки роботи Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області за другий квартал 2019 року.

IIІ квартал

Бакута С.В. – начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

 

 

Про виконання завдань з підготовки підприємств житлово-комунального господарства об-ласті та об'єктів соціальної сфери для роботи в опалювальному сезоні 2019-2020 років.

IIІ квартал

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності закладів культури і мистецтв у І півріччі 2019 року.

Про підготовку фахівців спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» в Тульчинському коледжі культури.

Про сприяння розвитку креативних індустрій в області.

Про стан діяльності кіновідеомережі та сучасні тенденції розвитку кіномистецтва області.

IIІ квартал

Городинський С.С. – начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Підсумки роботи за ІІІ квартал 2019 року.

IIІ квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про  підсумки роботи архівних установ області у 1 півріччі 2019р. та заходи, спрямовані на забезпечення виконання річного плану розвитку архівної справи.

Про  взаємодію Держархіву області з інститутами громадського суспільства та засобами масової інформації.

Про  стан виконання завдань,  визначених актами і дорученнями Президента України, у сфері державної кадрової політики.

IIІ квартал

Легун Ю.В. –  директор Державного архіву

області

 

Про стан дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці ліфтового парку.

Про стан промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна.

Про  підсумки роботи за І півріччя 2019 року.

Про стан промислової безпеки та охорони праці під час сезону оздоровлення дітей в оздоровчих закладах області.

Дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці під час проведення сезону цукроваріння 2019 року.

Про стан підготовки котелень          навчальних закладів Вінницької області до опалювального періоду 2019 – 2020 років.

 

IIІ квартал

Марунько В.В. –  начальник управління державної служби України з питань праці у Вінницькій об-ласті

 

 

Про підсумки діяльності управління містобудування та архітектури Департаменту та уповноважених органів містобудування та архітектури області.

Про результати перевірок діяльності місцевих уповноважених органів містобудування та архітектури та стан виконавської дисципліни  в них.

IIІ квартал

Романченко Д.В. –  директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

 

Про нагородження фахівців галузі до Дня фізичної культури та спорту відзнаками Мінмолодьспорту України, грамотами обласної Ради і обласної державної адміністрації та управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

IIІ квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадмі-ністрації

 

Про виконання планів роботи Головного управління статистики, наказів, рішень, протокольних доручень, прийнятих на колегії Головного управління статистики у Вінницькій області у ІI кварталі 2019р.

Про стан виконавської дисципліни в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Липень

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за другий квартал 2019 року та завдання по забезпеченню  виконання місцевих бюджетів у 2019 році.

Липень

Копачевський М.А. – директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

Підведення підсумків роботи Департаменту за перше півріччя та окреслення основних завдань на друге півріччя 2019 року.

Липень

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Хід реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво(капітальний ремонт) реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво (придбання) житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених          батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Вересень

Дорош Т.С. –  начальник служби у справах дітей облдержадмі-ністрації

 

 

Наради, семінари та інші заходи структурних підрозділів

обласної державної адміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

України, обласних установ та організацій 

Заходи до Дня Незалежності України.

Заходи доДня партизанської Слави.

 

IIІ квартал

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Навчально-методичні збори щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області  за перше півріччя і визначення завдань з  його підготовки на друге півріччя 2019 року.

Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту Теплицького районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної             системи цивільного захисту на тему: «Переведення цивільного захисту району з мирного на воєнний стан. Захист населення і території району від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного  характеру».

Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту Козятинської районної ланки та міської м. Козятина ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Переведення цивільного захисту району з мирного на воєнний стан. Захист населення і території району від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного  характеру».

Штабне тренування органів управління цивільного захисту міста Ладижин за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   міста при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС».

Штабне тренування органів управління цивільного захисту Теплицького району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного за-хисту   району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС».

День  рятівника.

Відзначення Дня Національної поліції України.

Відзначення Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.

Вшанування співробітників міліції (поліції), які загинули під час виконання службових обов’язків (День пам’яті загиблих працівників міліції (поліції).

Відзначення Дня авіації.

IIІ квартал

Вовченко С.Д. – директор Департаменту ци-вільного захисту облдержадміністрації

 

Засідання комісії по узгодженню міжобласних маршрутів.

Засідання обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

День авіації.

ІІІ квартал

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Симпозіум народного малярства «Мальована хата».

Всеукраїнське свято гончарного мистецтва «Освячені горном» (с.Бубнівка Гайсинського району).

Соціокультурні заходи з нагоди відзначення 1031-річчя хрещення Київської Русі – України.

Міжнародний фестиваль «WORLD MUSIC NIGHT».

Обласний культурно-мистецький проект «Вклонюся матері».

Міжнародний етнофестиваль «Наддністрянський вінок» (с.Качківка Ямпільського району).

Всеукраїнський фестиваль стильної музики «БарРокКо».

Цикл заходів до Дня Державного Прапора України та 28-ої річниці незалежності України «І оживе добра слава, слава Укрїани!».

Культурно-просвітницькі заходи до Дня знань.

ХХХІІІ Всеукраїнський пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг».

Культурно-просвітницький фестиваль «Жива історія: Вінниччина в роки Другої світової війни» (смт. Стрижавка Вінницького району).

Всеукраїнська культурно-мис-тецька акція «Мистецтво одного села» (м.Київ, Національний музей літератури України).

Культурологічні заходи до Всеукраїнського дня бібліотек «Я люблю свою професію і свою бібліотеку».

Міжнародні Дні джазової музики - Vinnytsia Jazz Fest.

Заходи з відзначення Дня українського кіно.

Міжнародний фестиваль органної музики «Музика в монастирських мурах».

Всеукраїнський фестиваль українського борщу.

Міжнародний фестиваль «Дністрові передзвони» (с.Оксанівка Ямпільського району).

VІІ Регіональний пленер гончарів на базі науково-дослідного відділу Вінницького обласного художнього музею «Музей гончарного мистецтва» ім. О.Г.Луцишина.

Вересневі Стусівські читання «Журавлем небесним на Вкраїну вернусь…» до дня пам’яті поета-земляка, політв’язня, Героя України В.С. Стуса.

Міжнародний молодіжний пленер гончарів ім.. Олександра Ганжі (с.Жорнище, Іллінецький район).

Цикл тематичних заходів з нагоди відзначення Дня міста Вінниці.

ІІІ квартал

Городинський С.С. - начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Нарада  з керівниками цукрових заводів з питань підготовки і проведення виробничого сезону 2019-2020 маркетингового року.

IIІ квартал

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Постійно діючий семінар «Школа лідерства» для студентів вищих навчальних закладів області.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для директорів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для міських голів міст обласного та районного значення рад.

Короткостроковий семінар-тре-нінг з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територі-альних громад.

Навчання за професійною програмою для працівників Департаменту фінансів облдержадміністрації, фінансових управлінь райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення.

Навчання за професійною програмою для начальників (спеціалісти) управлінь  (відділів) з питань регіонального розвитку райдержадміністрацій, міських рад, міст об-ласного значення.

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внутрішнього контролю для ке-рівників управлінь, відділів та    секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Короткостроковий семінар для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг у Вінницькій області  (РДА, міські ради міст обласного значення, ОТГ).

Короткостроковий семінар-тре-нінг з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги для керівників (заступників керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги для працівників  апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради.

Короткостроковий семінар з питань врегулювання та запобігання конфлікту інтересів для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Навчання за професійною програмою для державних фінансових інспекторів, аудиторів управління Північного офісу Держадитслужби у Вінницькій області.

Навчання за професійною програмою для відповідальних осіб за питання рослинництва, тваринництва та інженерно-технічного забезпечення Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення.

IIІ квартал

Пашиніна Т.С. – директор Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

Общинний фестиваль єврейської книги.

 

IIІ квартал

Салецький І.О. –  на-чальник управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

Урочисті заходи з нагоди Дня архітектури України.

Липень

Романченко Д.В. –  директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Заходи з нагоди професійного свята Дня працівників торгівлі.

Липень

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

Урочисті заходи до Дня будівельника.

Серпень

Романченко Д.В. –  директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

День працівників ветеринарної медицини.

Серпень

Сидорук Г.П. –  на-чальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

 

Заходи до Дня Усиновлення.

Вересень

Дорош Т.С. –  начальник служби у справах дітей

облдержадміністрації

 

День фізичної культури та спорту.

 

Вересень

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Заходи до Дня знань.

Вересень

Буняк В.В. – директор Департаменту освіти і науки облдержадмі-ністрації

 

Відзначення професійного свята «Дня туризму».

Проведення урочистого засідання з нагоди Дня підприємця.

Проведення VІI Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина – бізнес в центрі України».

Вересень 

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

 

Питання для вивчення, за результатами яких будуть готовитись

матеріали на розгляд голови обласної державної адміністрації

 

 

Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації

 

Про відзначення Дня людей похилого віку.

IIІ квартал

Заболотна Н.М. - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про відзначення Дня фізичної культури та спорту.

Серпень

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

 

Доповідні записки

 

Про соціально-економічне становище області.

 

IIІ квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

Інформації та довідки

 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту.

Темп зростання обсягів експорту – імпорту товарів та сальдо зовнішньо-економічної торгівлі товарами.

Індекси споживчих цін.

Місце Вінницької області за ін-дексом виробництва валової продукції сільського  господарства.

Попередні дані по заборгованості з виплати заробітної плати по містах та районах області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у розрізі підприємств Вінницької області.

Заробітна плата Вінницької області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у Вінницькій області.

Промислове виробництво у Він-ницькій області.

Виробництво будівельної продукції у Вінницькій області.

Підсумки роботи транспорту Він-ницької області.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Вінницької області.

IIІ квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

Про результати діяльності Управління Північного офісу Держау-дитслужби у Вінницькій області за І півріччя 2019 року.

Липень

Вахновська О.В. – начальник Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області

 

 

Заходи районних державних адміністрацій та виконкомів

міських рад міст обласного значення

 

Капітальний ремонт  бібліотеки- музею с. Уланів.

Капітальний ремонт Будинку      культури с. Широка Гребля.

Реконструкція реанімаційного відділення КУ «Хмільницька ЦРЛ».

Капітальний ремонт спортивної зали в НВК «ЗШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ с. Лозова».

Капітальний ремонт спортивної зали в НВК «ЗШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ с. Куманівці».

IIІ квартал

Буткевич Є.В. – голова Хмільницької райдержадміністрації

 

Введення в експлуатацію після реконструкції водопровідної мережі  в селі Бахтин.

 

IIІ квартал

Ладан С.В. – голова Мурованокуриловецької  райдержадміністрації

 

Заходи до Дня смт Тростянець.

IIІ квартал

Лобань Л.І. – голова Тростянецької райдержадміністрації

 

Введення в експлуатацію ІІІ поверху опорного закладу «Теп-лицька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» Теплицької районної ради після капі-тального ремонту.

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Незалежності

в смт Теплик.

IIІ квартал

Марцин Л.І. – голова Теплицької райдерж-адміністрації

 

Введення в експлуатацію котелень Кидрасівської, Малокиріївської та Тирлівської ЗОШ І-ІІ ст.

Введення в експлуатацію спортивної зали Баланівської ЗОШ 1-3 ст., системи опалення Бершадської ЗОШ №1, харчоблоку  Бершадської ЗОШ № 3.

90 років утворення Серединської сільської ради.

290 років з часу побудови Михайлівської церкви у с. Баланівка.

100 років Бершадській центральній районній бібліотеці.

Відкриття після ремонту відділень анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії.

IIІ квартал

Стефанцов І.В. –  голова Бершадської райдержадміністрації

 

Заходи з нагоди 145-ї річниці Козятина.

Липень

Пузир О.Д. –  Козятинський міський голова

 

Заходи до дня м. Могилів-Подільський.

Серпень

Бровко П.П. – Могилів-Подільський міський голова

 

Заходи до Дня м. Жмеринка.

Серпень

Світлак Ю.С. – секретар Жмеринської міської ради

 

70-річчя з дня відкриття КП «Центральний міський стадіон» (29 серпня).

Серпень

Моргунов С.А. – Вінницький міський голова

 

Заходи до Дня м. Вінниця.

Нагородження комунального закладу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 10 Вінницької            міської ради» з нагоди  40- річчя від дня заснування.

Вересень

Моргунов С.А. – Вінницький міський голова

 

Заходи до Дня м. Хмільник.

Вересень

Редчик С.Б. – Хміль-ницький міський голова

 

 

 

IV квартал

 

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

При-мітка

 

Питання для внесення на розгляд сесії обласної Ради 

Про Програму економічного та соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік.

ІV квартал

Мережко В.М. – ди-ректор Департаменту міжнародного співробітництва та регіо-нального розвитку облдержадміністрації

 

Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705.

 

ІV квартал

Заболотна Н.М. - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

Питання, що будуть виноситись на розгляд

колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації,

територіальних органів  міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади України, обласних установ та організацій 

Про підсумки роботи Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області за третій квартал  2019 року.

Про схвалення річного плану роботи ГУДКСУ у Вінницькій об-ласті на 2020 рік.

IV квартал

Бакута С.В. – начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

 

Про готовність підприємств житлово-комунального господарства області та об'єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2019-2020 років.

Про стан розвитку транспортної галузі Вінницької області.

IV квартал

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

 

Про здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області та їх функціонування в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Про стан звірки науково-допоміжного фонду в музеях об-ласті.

Про стан просвітницької діяльності бібліотек області – як важливого чинника розбудови громадянського суспільства.

Про Стратегію розвитку державного історико-культурного заповідника «Буша» на 2019-2021 рр.

Про співпрацю з громадськими організаціями у сфері культури та національно-культурними товариствами області.

Про стан охорони і збереження культурної спадщини в Бершадському, Мурованокуриловецькому, Хмільницькому та Чечельницькому районах.

Про організацію діяльності закладів культури клубного типу в об’єднаних територіальних громадах.

Про план роботи управління культури і мистецтв облдержадміністрації на 2020 рік.

Про виконання у 2019 р. Програми розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки.

ІV квартал

Городинський С.С. –  начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Підсумки роботи за ІV квартал 2019 року.

ІV квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та моло-діжної політики облдержадміністрації

 

Про виконання планів роботи Головного управління статистики у Вінницькій області, наказів, рішень, протокольних доручень, прийнятих на колегії Головного управління статистики у III кварталі 2019р.

Про стан виконавської дисципліни в Головному управлінні статистики.

Про розгляд Проекту технологічної програми Головного управління статистики у Вінницькій області на 2020 рік.

ІV квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за третій квартал 2019 року.

ІV квартал

Копачевський М.А. – директор Департаменту фінансів облдерж-адміністрації

 

Про  стан виконавської  дисципліни у Держархіві області.

Про  стан науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Він-ницької області та заходи щодо вдосконалення її роботи.

ІV квартал

Легун Ю.В. –  директор Державного архіву області

 

Про складання планів розвитку гірничих робіт.

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій лікувально-профілактичними закладами за 9 місяців 2019 року.

ІV квартал

Марунько В.В. –  начальник управління державної служби України з питань праці у Вінницькій області

 

 

Про затвердження плану роботи управління фізичної культури та спорту ОДА на 2020 рік.

Про затвердження календарного плану спортивно-масових заходів Вінницької області на 2020 рік.

IV квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Про виконання основних завдань Департаменту за 10 місяців роботи.

Листопад

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Б

Грудень

Дорош Т.С. - начальник служби у справах дітей

облдержадміністрації

 

 

Наради, семінари та інші заходи структурних підрозділів

обласної державної адміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

України, обласних установ та організацій

Командно-штабне тренування органів управління цивільного захисту міста Вінниця за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту  міста з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на КП «Вінницяоблводоканал».

Навчально-методичні збори  щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2020 році.

Штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах зимового періоду.

Штабне тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС».

Командно-штабне тренування органів управління цивільного захисту міста Вінниця за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту  міста з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на КП «Вінницяоблводоканал».

День захисника України.

Відзначення Дня Збройних Сил України.

ІV квартал

Вовченко С.Д. – ди-ректор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 

День Українського козацтва, День захисника України.

День визволення України від нацистських загарбників.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

День Гідності та Свободи.

День пам’яті жертв голодоморів.

ІV квартал

Василюк С.М. – ди-ректор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Засідання комісії по узгодженню міжобласних маршрутів.

Засідання обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

День автомобіліста та дорожника.

День залізничника.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

День енергетика України.

ІV квартал

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Відзначення 365-річчя оборони Буші.

Мистецькі акції до Міжнародного дня музики.

Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи з нагоди відзначення Дня захисника України «Сильна армія – могуча держава».

Науково-просвітницькі та мистецькі заходи до Дня українського козацтва «Україна – козацька держава».

VІІ Обласний фестиваль хорового мистецтва ім. П. Муравського.

Культурологічні заходи до 75-ї річниці визволення України від фашистських загарбників «У серці нарду вічно і поіменно».

ХІ Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Подільська лялька» - 2019.

ІІІ Міжнародний фестиваль-ярмарок «АppleBar».

Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Мистецькі проекти «Покровитель культури» та «Кращий за професією».

Науково-просвітницькі та культурно-мистецькі заходи до Дня гідності та Свободи України «Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не переможе мій народ!».

Соціокультурні заходи до Дня української писемності та мови «Допоки є Шевченка мова, то доти Україні є…».

Цикл заходів до Дня пам’яті жертв Голодомору «І свічка палає в скорботі».

Регіональний фестиваль-конкурс аматорського кіно «Кінометр».

Обласне свято кобзарського мистецтва ім. В. Перепелюка «Струни вічності».

Міжнародний фестиваль народної творчості «Вино і голубці» (с.Цекинівка Ямпільського району).

Всеукраїнський фестиваль пісенного мистецтва «Співець Подільського краю».

Мистецький проект «Хорові асамблеї Леонтовича».

Обласний дитячий фестиваль-конкурс візуального мистецтва «Різдвяна зірка».

Обласний мистецький проект «Співає Поділля Леонтовича».

Цикл культурно-просвітницьких заходів до Міжнародного дня інвалідів.

ІV квартал

Городинський С.С. –  начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

День людей похилого віку.

День працівника соціальної сфери України.

Міжнародний день інвалідів.

Обласне свято новорічної ялинки.

ІV квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Постійно діючий семінар «Школа лідерства» для студентів вищих навчальних закладів області.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для директорів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями в райдержадміністраціях та об’єднаних територіальних громадах.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з            різними категоріями сімей, дітей та молоді для начальників відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді для психологів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

Навчання за професійною програмою для начальників відділів, завідувачі секторами, відповідальні працівники за напрямок роботи: «Фізична культура і спорт» райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та ОТГ.

Навчання за професійною програмою для вперше прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування працівники районних рад, міських рад міст обласного значення та об’єднані територіальні громади.

Короткостроковий семінар для працівників загальних  та юридичних відділів, уповноважені особи з правових та кадрових питань об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для  уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для начальників відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для голів об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар для начальників (спеціалістів) відділів містобудування та архітектури райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та відповідальні особи з питань архітектури та містобудування об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги для керівників (заступників керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги для працівників апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради.

Навчання за професійною програмою для вперше прийнятих, новопризначених  на державну службу в апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальні органи міністерств та інші центральні органи виконавчої влади, установи та організації області.

Навчання за професійною програмою для начальників відділів, завідувачі секторів інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення.

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внутрішнього контролю для керівників управлінь, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді для психологів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

ІV квартал

Пашиніна Т.С. – ди-ректор Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

ХХ фестиваль польської культури «Єднаймося! Радіймо! Співаймо!».

Святкування єврейською громадою національного свята «Ханука».

ІV квартал

Салецький І.О. –  начальник управління у справах національ-ностей та релігій облдержадміністрації

 

Заходи до Дня автомобіліста і дорожника.

Жовтень

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього господарства

 

Заходи до Дня працівників освіти.

Жовтень

Буняк В.В. – директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Семінар щодо розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та дорадчої діяльності.

Жовтень

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Урочистості до професійного свята Дня працівників сільського господарства.

Листопад

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Заходи до Дня працівників статистики.

Грудень

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

Заходи до Дня працівників архівних установ.

Грудень

Легун Ю.В. –  директор Державного архіву області

 

 

 

Питання для вивчення, за результатами яких будуть готуватись

матеріали на розгляд голови обласної державної адміністрації

 

 

Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації

 

Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят в області.

 

 

ІV квартал

Заболотна Н.М. - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік.

Грудень

Вовченко С.Д. – директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 


 

Доповідні записки 

Про соціально-економічне становище області.

 

ІV квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

 

Інформації та довідки 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту.

Темп зростання обсягів експорту – імпорту товарів та сальдо зовнішньо-економічної торгівлі товарами.

Індекси споживчих цін.

Місце Вінницької області за індексом виробництва валової продукції сільського  господарства.

Попередні дані по заборгованості з виплати заробітної плати по містах та районах області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у розрізі підприємств Вінницької області.

Заробітна плата Вінницької області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у Вінницькій області.

Промислове виробництво у Він-ницькій області.

Виробництво будівельної продукції у Вінницькій області.

Підсумки роботи транспорту Він-ницької області.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Вінницької області.

ІV квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистки у Вінницькій області

 

 

Заходи районних державних адміністрацій та виконкомів міських

рад міст обласного значення 

Реконструкція бувшого приміщення школи в с.Морозівка під спортзал.

«Капітальний ремонт (санація) будівлі НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» в с. Сальниця.

 

ІV квартал

Буткевич Є.В. – голова Хмільницької райдержадміністрації

 

55-річниця з дня заснування навчального закладу в ЗОШ І ст.. с.Іванківці.

90 - річниця з дня заснування навчального закладу в ЗОШ І-ІІ ст.. с.Гришівці.

155 – річниця  з дня заснування  ЗОШ І-ІІІ ст.. смт Тиврів.

ІV квартал

Бойко В.В. – голова Тиврівської райдержадміністрації

 

Введення в експлуатацію після реконструкції водопровідної мережі  в селах Долиняни, Немерче.

ІV квартал

Ладан С.В. – голова Мурованокуриловець-кої  райдержадміністрації

 

Ремонт приміщень закладів культури в селах Бирлівка, В.Киріївка, П’ятківка, Баланівка.

560 років з часу першої письмової згадки про м. Бершадь.

Відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Красносілка.

30 років народному музею  історії                села Баланівка.

100 років  утворення Устянської  сільської ради.

100 років  утворення Яланецької сільської ради, 365років з часу першої письмової згадки про  село Яланець.

ІV квартал

Стефанцов І.В. –  голова Бершадської райдержадміністрації

 

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.Івана Франка

в смт Теплик.

Будівництво та введення в експлуатацію водопроводу по вул. Мічуріна, вул. Енергетиків, вул. 9 Травня в смт Теплик.

ІV квартал

Марцин Л.І. – голова Теплицької райдержадміністрації

 

Нагородження комунального             закладу «Дошкільний навчальний заклад № 38 Вінницької міської ради» з нагоди 50-річчя від дня  заснування.

Нагородження Вінницької приватної гімназії «Дельфін»  з нагоди 25-річчя  від дня заснування.

Нагородження комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради» з нагоди  60-річчя  від дня заснування.

День створення в/ч 3028 (31.10.).

ІV квартал

Моргунов С.А. – Вінницький міський голова

 

Введення  в експлуатацію блочно-модульної котельні в СЗШ I-II                      ст. с.Заболотне.

завершення реалізація  проекту «Реконструкція приміщення СЗШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. воїна-інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка по вул. Богдана Хмельницького, 2 в смт Крижопіль Вінницької області».

 

ІV квартал

Панчук В.І. – голова Крижопільської райдержадміністрації

 

 

П Е Р Е Л І К

нормативно-правових актів, реалізація яких буде контролюватись

протягом 2019 року 

Укази Президента України: 

№ з/п

Назва

нормативно-правового акта

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 12 травня 2009 року          № 299/2009 «Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні»

Щомісячно до 05 числа;
щокварталь-но до 05   числа місяця, наступного за звітним

періодом

Департамент агро-промислового
розвитку, екології та природних ресурсів    облдержадміністрації


Департамент фінансів облдержадміністрації


Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

2

Від 25 вересня 2008 року           № 857/2008  «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні»

10.01.2019;
10.07.2019

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

3

Від 09 лютого 2016 року               № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова ак-тивність - здоровий спосіб життя - здорова нація»

10.01.2019;

25.07.2019

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

4

Від 26 лютого 2016 року               № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

25.12.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

5

Від 19 травня 2011 року

№ 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»

20.01.2019

Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

6

 Від 19 лютого 2002 року    № 155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України»

 

Щоквартально до 10  числа місяця, наступного за звітним

періодом

Відділ контролю управління діловодства та контролю  апарату облдержадміністрації

 

 

Розпорядження Президента України: 

№ з/п

Назва

нормативно-правового  акта

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 21 червня 2011 року           № 204/2011-рп  «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу»

25.06.2019

25.12.2019

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

 

  Доручення Президента України: 

№ з/п

Назва

нормативно-правового  акта

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 27 березня 2013 року            № 1-1/711 щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх соціальної підтримки та захисту

20.04.2019;
20.09.2019

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

2

Від 04 лютого 2014 року             № 1-1/227 про забезпечення виконання домовленостей, досягнутих у ході державного візиту Президента України до Китайської Народної Республіки

25.12.2019

Департамент міжнародного співро-бітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

3

Від 29 червня 2010 року № 1-1/1378 щодо стану погашення  виплати заробітної плати

 

Щомісячно до 05 числа

Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

№ з/п

Назва

нормативно-правового   акта

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 16 жовтня 2014 року      № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу  нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу»

15.01.2019

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

2

Від 24 вересня 2008 року      № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

Щокварталь-но до 05             числа місяця, наступного за звітним періодом

Відділ роботи із  зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

3

Від 01 серпня 2012 року       № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

25.01.2019

Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

4

Від 12 вересня 2011року       № 1130 «Про затвердження Державної програми розвитку        внутрішнього виробництва»

15.02.2019

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

5

Від 23 березня 2016 року     № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»

Щомісячно  до 12 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

6

Від 19 жовтня 2016 року      № 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

Щомісячно  до 25 числа

Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

7

Від 24 лютого 2016 року     № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

15.01.2019;

15.07.2019

Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

8

Від 08 грудня 2006 року       № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

25.01.2019

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

9

Від 18 лютого 2016 року     № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

15.01.2019

Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

10

Від 21 грудня 2016 року       № 987 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій»

20.01.2019

Відділ організаційної роботи апарату облдержадміністрації

 

11

Від 01 березня 2017 року     № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної  культури і спорту на період до 2020 року»

15.01.2019

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

12

Від 25 жовтня 2017 року      № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-пейським Союзом, Євро-пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

10.12.2019

Департамент ци-вільного захисту облдержадміністрації

 

13

Від 20 грудня 2017 року      № 1029 «Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики»

15.08.2019

Відділ організаційної роботи апарату облдержадміністрації

 

14

Від 11 квітня 2018 року       № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період  до 2021 року»

15.01.2019

15.07.2019

Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

15

Від 20 червня 2018 року      № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

15.01.2019

Департамент соці-альної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

16

Від 10 травня 2018 року       № 344 «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період  до 2020 року»

10.02.2019

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

17

Від 30 травня 2018 року       № 453«Про затвердження Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року»

05.01.2019

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

№ з/п

Назва

нормативно-правового  акта

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 09 червня 2010 року      № 1199-р «Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств»

Щокварталь-но до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент

 цивільного захисту облдержадміністрації

 

2

Від 24 липня 2013 № 669-р
«Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності»

05.02.2019;

05.08.2019

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

3

Від 12.10.2011 № 1039-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні"

10.03.2019

Служба у справах дітей облдержадміністрації


Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

4

Від 11.07.2013 № 547-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом"

25.11.2019

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

5

Від 11.09.2013 № 701-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року"

25.01.2019

Управління національностей і релігії облдержадміністрації

 

6

Від 03.09.2014 № 791-р
"Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС"

10.03.2019;

10.12.2019

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

7

Від 04.03.2013 № 102-р
"Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації  положень Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"

Щокварталь-но до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

8

Від 23.09.2015 № 998-р
"Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року"

01.07.2019;

01.12.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

9

Від 07.11.2012 № 970-р
"Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва"

 

Щокварталь-но до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

10

Від 23.12.2015 № 1393-р
"Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року"

 

Щокварталь-но до 18 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

11

Від 22.07.2016 № 517-р
"Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати"

05.01.2019

 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

12

Від 22.08.2012 № 605-р
"Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року"

05.01.2019;

05.07.2019

 

Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області

 

13

Від 01.10.2014 № 902-р
"Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року"

05.01.2019;

05.07.2019

 

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

14

Від 19.06.2013 № 492-р
"Про затвердження плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління"

10.01.2019

 

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

15

Від 24.02.2016 № 113-р
"Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року"

05.02.2019

 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

16

Від 30.03.2016 № 271-р
"Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням"

 

25.03.2019

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

17

Від 31.08.2016 № 626-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами"

10.03.2019

 

Департамент

 цивільного захисту облдержадміністрації

 

18

Від 26.10.2016 № 777-р
"Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період  до 2021 року"

10.07.2019;

10.12.2019

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

19

Від 09.08.2017 № 526-р
"Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 — 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу"

05.02.2019

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

20

Від 13.01.2016 № 10-р
"Про затвердження плану міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників антитерористичної операції"

 

Щомісячно до 05 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

21

Від 26.04.2017 № 732-р
"Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах"

 

Щокварталь-но до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

22

Від 18.08.2017 № 560-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я"

 

Щокварталь-но до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

23

Від 18.09.2017 № 638-р
"Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017–2019 роках"

 

Щокварталь-но до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області

 

24

Від 15.11.2017 № 821-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року"

 

Щокварталь-но до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

25

Від 23.09.2015 № 998-р
"Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року"

 

01.07.2019;

01.12.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

26

Від 08.11.2017 № 797-р
"Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації"

 

01.01.2019;

01.07.2019

Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації

 

27

Від 22.03.2017 № 248-р
"Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації"

20.02.2019

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

28

Від 19.07.2017 № 489-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій"

20.03.2019

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

 

29

Від 18.10.2017  № 743-р
" Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки"

01.09.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

30

Від 28.12.2016 № 1044-р
"Про затвердження плану заходів  щодо реалізації положень Генеральної угоди про реагування основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні"

10.01.2019

10.07.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

31

Від 22.07.2016 № 517-р
"Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати"

Щомісячно до 10 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

32

Від 23.08.2017 № 574-р
"Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні до 2020 року"

 

10.03.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

33

Від 06.12.2017 № 871-р
"Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти  для дітей дошкільного віку"

20.01.2019

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

34

Від 27.12.2017 № 983-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року"

10.02.2019

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

 

35

Від 29.12.2017 № 1017-р
"Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на  2017 - 2021 роки"

 

Щокварталь-но до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

36

Від 28.03.2018 № 218-р
"Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя"

Щокварталь-но до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

37

Від 10.05.2018 № 292-р
"Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року"

 

Щокварталь-но до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

38

Від 22.08.2018 № 617-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні"

05.01.2019

Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації

 

39

Від 11.07.2018 № 488-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"

15.07.2019

15.12.2019

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

40

Від 21.03.2018  № 179-р
"Про затвердження плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній формі"

 

20.02.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

41

Від 28.05.2018 № 231-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року"

15.01.2019

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації

 

42

Від 06.06.2018 № 392-р
"Про затвердження плану заходів з розвитку неолімпійських видів спорту на 2018-2022 роки"

05.01.2019

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

43

Від 26.07.2018 № 530-р
"Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку"

05.02.2019

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

44

Від 05.09.2018 № 634-р
"Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року"

10.02.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

45

Від 27.12.2017 № 983-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року"

15.01.2019

Відділ з питань персоналу апарату облдержадміністрації

 

46

Від 26.09.2018 № 688-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року"

05.02.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

47

Від 26.07.2018 № 532-р
"Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2018/19 року та його проходження"

 

Щомісячно до 01 числа

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

 

 Доручення Кабінету Міністрів України:

№ з/п

Назва

нормативно-правового

акта

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 11.07.2007№ 30400/1/1-07 до Указу Президента України від 9 липня  2007 року №615/2007 "Про рішення Ради національної  безпеки і оборони України від 15 червня 2007 "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Відділ контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

Структурні підрозділи облдержадміністрації відповідно до компетенції

 

2

Від 08.10.2013№ 26469/6/1-13до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.09.2013  №12/20-12-3144 щодо затвердження Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час проведення Третього засідання Спільної міжурядової українсько-киргизької комісії зі співробітництва

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

3

Від 28.10.2013
№ 38532/1/1-13 до листа Глави Адміністрації Президента України від 30.09.2013  №02-01/2297 щодо цільового використання державного майна рекреаційно-оздоровчого призначення, безумовного дотримання вимог законодавства

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

4

 Від 16.08.2010 № 48230/1/1-10 до листа Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 05.08.2010  №470-01/13/1-10 щодо надання звітів про стан реалізації заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів

05.02.2019;
05.08.2019

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

5

Від 18.09.2012 № 35008/3/1-12 до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.09.2012   №4021-01/34152-04 щодо виконання завдань, визначених резолюціями Кабінету Міністрів України від 17.03.2011  № 36051/72/1-06 та від 06.10.2011   № 46001/1/1-11

15.01.2019;

15.07.2019

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

6

Від 17.03.2014 № 7726/1/1-14 до службової записки директора Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами від 14 березня 2014 року про вжиття невідкладних заходів для  поліпшення інформування Кабінету Міністрів України про найбільш важливі соціально-економічні та основні суспільно-політичні події в регіонах

Щоденно

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

7

Від 30.09.2014

№ 30137/72/1-14 до листа Українського інституту національної пам’яті від 19.09.2014 №02/156 щодо загиблих учасників антитерористичної операції

 

Щомісячно до 05 числа

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

8

Від 17.12.2013

 № 28589/11/1-13 до листа Адміністрації Президента України від 27.11.2013 № 03-01/2780 про продовження роботи з виконання доручення Президента України від 12 липня 2013 року №012/38149-01 стосовно запобігання загрозі національній безпеці України, зокрема занесенню на її територію збудників африканської чуми свиней

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

9

Від 30.07.2014
№ 44845/143/1-13 до листа Міністерства соціальної політики України від 10.07.2014 № 2782/0/10-14/021 про стан роботи зі створення нових робочих місць

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

10

Від 17.10.2014
№ 41544/37/1-13 до листа Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.10.2014 № 5/3-7/12140-14 щодо виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2013 року № 572/2013 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

11

Від 03.12.2011
№ 42000/34/1-11 до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.11.2011 № 3901-21/13918-04 щодо забезпечення практичної реалізації пілотних проектів у сферах застосування державно-приватного партнерства

05.01.2019;

05.07.2019

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

12

Від 08.06.2015
№ 22721/1/1-15 до листів Міністерства соціальної політики України від 28.05.2015 № 2774/0/10-15/039 і Пенсійного фонду України від 20.05.2015 № 27382/03-02 про вжиття дієвих заходів до погашення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на оплату праці і доставку пільгових пенсій, сплати страхових внесків та єдиного внеску за кожним підприємством, що має таку заборгованість, затвердження графіків її погашення

25.01.2019

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

 

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

 

13

Від 03.05.2014
№ 15796/1/1-14 до листа Міністерства культури України від 23.04.2014 № 582/18/10-14, щодо моніторингу мовно-етнічних проблем в регіонах

20.01.2019

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

14

Від 08.10.2015
№ 41324/0/1-15 до доручення Прем’єр-міністра України від 08.10.2015 №227 про забезпечення моніторингу виконання завдання щодо розроблення і затвердження плану із забезпечення надання адміністративних послуг Державної міграційної служби через центри надання адміністративних послуг

Щомісячно до 01 числа

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

15

Від 07.07.2015
№ 27562/1/1-15 до листа Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 01.07.2015 №7-1585/15-86 стосовно виконання рекомендацій за результатами круглого столу щодо удосконалення організації надання паліативної допомоги

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

16

Від 19.02.2015
№ 1330/226/1-11 до листа Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29.01.2015 №40-20-4/915  про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.01.2011 №1330/2/1-11 стосовно вжиття заходів до припинення необґрунтованої забудови в межах зон охорони пам’яток, схилів і берегів водойм річок, а також парків та скверів

01.01.2019;

01.07.2019

Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

17

Від 20.03.2015№ 9141/1/1-15
до Закону України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII "Про добровільне об’єднання територіальних громад" стосовно врахування зазначених положень

10.07.2019

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

18

Від 29.10.2015
№ 42198/1/1-15 до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"

10.10.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

19

Від 27.07.2016
№ 27772/1/1-16 до листа Державного агентства енергоефективності  та енергозбереження України від 26.07.2016 № 209-01/16/1-16 щодо урядової програми з енергоефективності

 

Щомісячно до 25 числа

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

20

Від 27.09.2016
№ 32964/1/1-16 до доповідної записки Міністра Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2016 року стосовно удосконалення взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю

Щомісячно до 20 числа

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

21

Від 18.10.2016
№ 36355/1/1-16 до постанови Верховної Ради України від 21.09.2016 № 1537-VIII про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України"

щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

22

Від 16.02.2016№ 4648/1/1-16
до Указу Президента України від 09.02.2016 №42/2016 "Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

15.01.2019;

15.05.2019

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

23

Від 27.06.2013
№ 24355/1/1-13 план організації виконання Указу Президента України від 12.06.2013 № 328/2013 "Про річні національні програми співробітництва Україна - НАТО"

 

10.10.2019

 

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

24

Від 12.05.2015
№ 18274/1/1-15 До листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28.04.2015 № 1861/8/4 щодо стану книговидання та книгорозповсюдження

 

25.09.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

25

Від 21.04.2015
№ 15722/1/1-15 до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.04.2015 № 3612-01/11493-01 щодо виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

26

Від 30.01.2017
№ 21935/139/1-16 до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.01.2017 № 12/20-13-60 про стан впровадження в областях Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"

Щотижнево

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

27

Від 20.01.2017
№ 38734/64/1-16 до листа Міністерства соціальної політики України від 06.01.2017 № 318/0/2-17/28 щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати

Щомісячно до 10 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

28

Від 13.07.2017
№ 21935/169/1-16 до доповідної записки Державного секретаря Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року щодо запровадження щомісячного моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування

Щомісячно до 01 числа

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

29

Від 13.09.2017
№ 31971/7/1-17 до листа Міністерства соціальної політики України від 28.08.2017 №17129/0/2-17/28 про надання інформації щодо стану виплати заробітної плати

Щомісячно до 20 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

30

Від 17.02.2017

№ 3049/1/1-17
до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.01.2017 № 3223-01/2333-01 до доповідної записки проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності суб’єктами господарювання державного сектору економіки

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

31

від 01.03.2017 № 6981/1/1-17
план організації виконання Указу Президента України від 21 лютого 20107 року № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017-2020 роки"

 

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

32

Від 24.03.2017

№ 9676/1/1-17
до доповідної записки Міністра оборони України від 13.03.2017 № 220/2131 щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що належить до земель оборони, їхні кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області

 

33

Від 30.03.2017
№ 11894/1/1-17 за підсумками робочої наради Прем'єр-міністра України з членами Правління Асоціації міст України від 21.03.2017  та до листа Асоціації міст України від 23.03.2017 № 5-109

 

 

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

34

Від 05.04.2017
№ 8869/23/1-17 до листа Українського інституту національної пам’яті від 29.03.2017 № 03/648  за результатами наради з підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

35

Від 06.04.2017
№ 13547/0/1-17 про надання інформації щодо порушення прав дітей, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим

 

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

 

36

Від 04.05.2017
№ 15455/6/1-17 до листа Виконавчого комітету Національної ради реформ від 14.04.2017 № 2017-04/69 щодо опрацювання  протоколу засідання Національної ради реформ на тему: "Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

 

37

Від 29.07.2017
№ 16420/10/1-17 до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2017 №4311-01/25660-01  щодо плану заходів за результатами домовленостей, досягнутих під час 7-го спільного засідання Українсько-чеської Міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

38

Від 25.09.2017
№ 32902/29/1-17 до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8 вересня 2017 року № 12/20-15-2307 щодо ознайомлення з протоколом селекторної наради з питань підготовки навчальних закладів до 2017/18 навчального року

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

39

Від 23.07.2018
№ 26497/1/1-18 до листа Міністерства закордонних справ України від 26.06.2018 № 311/13-605-1276 та Міністерства внутрішніх справ України від 11.05.2018 № 6500/07/20-2018 з метою підготовки другої національної доповіді України щодо дотримання критеріїв безвізового режиму ЄС та виконання рекомендацій ЄС

05.01.2019

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

40

Від 13.09.2018
№ 30445/1/1-18 до листа Адміністрації Президента України від 24.07.2018 № 04-01/1996 щодо стану виконання чи невиконання рекомендацій, ухвалених за результатами засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

 

41

Від 23.01.2018

№ 2225/1/1-18
до листа Міністерства юстиції України від 15 січня 2018 року № 526/12.3.1/ін-18 щодо "дорожньої карти" з виконання рекомендацій Підкомітету ООН з попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, наданих у доповіді за результатами офіційного візиту в Україну

20.06.2019

20.11.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

42

Від 17.05.2018

№ 8314/9/1-18
до листа Глави Адміністрації Президента України від 11.05.2018 № 02-01/845 щодо стану виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13 грудня 2016 року №553 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав людей з інвалідністю"

10.01.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

43

Від 13.03.2018
№ 10049/0/1-18 За підсумками селекторної наради від 6 березня 2018 року під головуванням Віце-прем'єр-міністра України про стан забезпечення Урядової програми "Доступні ліки", напрями її вдосконалення та проведення вакцинації

01.01.2019

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

44

Від 22.03.2018
№ 10540/1/1-18 до листа Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 4876/0/2-18/28 про виконання пунктів 11 та 12  протоколу наради за результатами зустрічі Прем`єр-міністра України  з представниками всеукраїнських профспілок

Щомісячно до 20 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

45

Від 13.04.2018
№ 14080/1/1-18 до листа Глави Адміністрації Президента України від 04.04.2018 № 02-01/634 щодо проблем, які виникли під час передачі земельних ділянок в користування національному природному парку "Кармелюкове Поділля"

Щомісячно до 20 числа

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

46

Від 04.05.2018
№ 18458/0/1-18 доручення Прем'єр-міністра України про забезпечення своєчасної виплати заробітної плати педагогічним працівникам

Щомісячно до 01 та 15 числа

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

47

Від 30.08.2018
№ 34600/0/1-18 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування

Щомісячно до 05 числа

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації

 

48

Від 14.09.2018
№ 36716/0/1-18 за підсумками наради щодо проблемних питань реалізації програми "Доступні ліки" від 13 вересня 2018 року

Щомісячно до 25 числа

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

49

Від 16.10.2018№ 384/29/1-18
до листа Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018 №19.1-05-1329/23863 щодо доступності медичного обслуговування у сільській місцевості

Щомісячно до 20 числа

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

50

Від 11.06.2018
№ 19852/7/1-18 до листа Адміністрації  Президента України від 06.06.2018 № 02-01/951 про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

25.06.2019;

25.12.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації:

 

№ з/п

Зміст

нормативно-правових

актів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 02.05.2018 № 363

"Про завершення безоплатної передачі у комунальну власність територіальних громад області державного майна, яке в процесі приватизації та корпоратизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств"

20.02.2019

Регіональне відділення Фонду державного майна України у Вінницькій області

 

2

Від 21.06.2018 № 531

"Про затвердження плану заходів з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні» на 2018-2019 роки"

25.02.2019

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

3

Від 22.11.2018 № 897

"Про заходи щодо проведення в області новорічних і різдвяних свят"

30.01.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

4

Від 24.09.2018 № 728

"Про перевірку виконавчого комітету Гранівської сільської ради Гайсинського району із здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади"

10.10.2019

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

 

5

Від 16.03.2018 № 201

"Деякі питання надання адміністративних послуг облдержадміністрацією та її структурними підрозділами"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

6

Від 14.05.2018 № 389

"Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

7

Від 04.10.2013 № 426

"Про забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

8

Від 02.04.2018 № 260

"Про впровадження в області системного підходу у сфері поводження із твердими побутовими відходами та забезпечення належного утримання місць видалення відходів"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

9

Від 19.03.2015 № 163

"Про соціальний супровід, організацію реабілітації, надання пільг учасникам антитерористичної операції, у тому числі демобілізованим"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

10

Від 26.10.2007 № 398

"Про створення обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур"

Щопівроку

до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

11

Від 13.01.2017 № 13

"Про забезпечення в області контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

12

Від 01.03.2016 № 127

"Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області"

Щоквартально

до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

13

Від 04.08.2017 № 550

"Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту під час підготовки, збирання та зберігання ранніх зернових культур"

Щомісячно

до 01 числа

Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області

 

14

Від 18.10.2013 № 436

"Про будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених пунктів військових гарнізонів"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

15

Від 26.01.2016 № 33

"Про запровадження проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

16

Від 30.09.2016 № 711

"Про організаційні заходи щодо створення та утримання підрозділів місцевої пожежної охорони"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

 

17

Від 06.04.2016 № 211

"Про затвердження Порядку створення та використання регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

Щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

 

18

Від 14.12.2016 № 936

"Про заходи з попередження виникнення пожеж в природних екосистемах області"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

 

19

Від 28.02.2017 № 131

"Про затвердження регіонального плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року"

Щорічно

до 25 грудня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

20

Від 12.01.2018 № 19

"Про дооснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини медичним обладнанням"

Щомісячно

до 20 числа

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

 

21

Від 26.02.2018 № 153

"Про забезпечення ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку та завершення будівництва об’єктів"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

22

Від 18.01.2018 № 29

"Про утворення комісії з відбору проектів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості"

Щомісячно

до 10 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

23

Від 07.06.2018 № 473

"Про запровадження сімейного патронату"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

24

Від 25.05.2018 № 435

"Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації на Вінниччині Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

25

Від 18.10.2016 № 771

"Про затвердження Плану заходів щодо сприяння залучення інвестицій і запровадження сучасних технологій у сфері поводження з відходами"

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

26

Від 05.02.2018 № 79

"Про затвердження Положення про  обласну систему енергетичного менеджменту"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

27

Від 30.05.2018 № 459

"Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

28

Від 24.03.2015 № 179

"Про благоустрій та поліпшення санітарного стану населених пунктів області"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

29

Від 16.04.2018 № 311

"Про поліпшення роботи в сфері організації перевезення пасажирів у приміському та міжміському  сполученні мережі автобусних маршрутів загального користування та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації  від 04 жовтня 2016 року № 719"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

30

Від 03.10.2018 № 765

"Про упорядкування перевезення на  міжнародних маршрутах загального користування по території Вінницької області"

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

31

Від 22.03.2018 № 232

"Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та на підприємствах області"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області

 

32

Від 04.09.2015 № 527

"Про організацію проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту, спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту"

Щорічно

до 25 червня та 25 грудня

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

 

33

Від 26.04.2018 № 354

"Про посилення соціального діалогу та співпраці між органами влади, роботодавцями і профспілками області"

Щопівроку

до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

34

Від 07.03.2018 № 174

"Про запровадження моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року і виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року"

20.02.2019

25.02.2019

20.05.2019

20.08.2019

20.11.2019

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

35

Від 05.02.2018 № 83

"Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення учнями та студентами математики в закладах освіти області на період до 2020 року"

Щорічно

до 25 грудня

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

36

Від 20.06.2011 № 320

"Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями"

Щорічно

до 15 грудня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

37

Від 22.08.2018 № 658

"Про стратегію подальшого розвитку філії Вінницького обласного краєзнавчого музею "Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму"

Щорічно

до 20 грудня

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

38

Від 27.01.2016 № 37

"Про забезпечення реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в частині збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, збільшення площі природно-заповідного фонду області"

Щопівроку

до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

39

Від 24.12.2012 № 729

"Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року"

Щопівроку

до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області

 

40

Від 08.09.2016 № 647

"Про затвердження заходів щодо виконання в області Національного плану дій з виконання  резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року"

Щорічно

до 10 лютого

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

41

Від 22.04.2019 № 174

"Про затвердження заходів щодо попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них"

щорічно

до 10 лютого

Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області

 

42

Від 19.10.2018 № 802

"Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року"

Щорічно

до 15 лютого

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

43

Від 06.11.2018 № 845

"Про затвердження плану заходів з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей на 2018-2026 роки"

Щорічно

до 15 лютого та 15 липня

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

44

Від 07.02.2014 № 24

"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року"

Щорічно

до 25 січня

Управління у справах національностей та релігії облдержадміністрації

 

45

Від 14.02.2006 № 46

"Про затвердження Положення про проведення огляду-конкурсу на кращий підрозділ місцевої пожежної охорони"

Щорічно

до 01 червня

Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області

 

46

Від 07.10.2015 № 631

"Про затвердження регіонального плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року"

Щорічно

до 25 січня

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

 

47

Від 12.12.2017 № 896

"Про обласну науково-редакційну групу з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького,  історико-краєзнавчого проекту "Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років"

Щорічно

до 20 лютого

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

48

Від 03.08.2017 № 547

"Про обласну стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року і план заходів щодо її реалізації"

Щорічно

до 01 березня

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

 

49

Від 26.04.2018 № 355

"Про охорону і збереження Музейного фонду України в музеях області"

Щорічно

до 25 січня

та 25 липня

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

50

Від 25.05.2017 № 366

"Про підготовку та проведення заходів із відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників на території Вінниччини"

Щорічно

до 10 січня

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

51

Від 25.10.2018 № 817

"Про план роботи облдержадміністрації на 2018-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року"

26.02.2019

28.02.2019

28.08.2019

30.08.2019

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

52

Від 21.04.2017 № 280

"Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері на 2017-2021 роки"

Щорічно

до 10 січня

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

53

Від 07.04.2017 № 249

"Про проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та сприяння проведення громадської експертизи діяльності облдержадміністрації"

Щорічно

до 05 січня

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

 

 Організаційно-масові заходи за участю керівництва області

з нагоди відзначення державних та професійних свят:

 

січень

 

Нового року (1)

Різдва Христового (7)

Нового року (за старим стилем) (14)

Богоявлення Господнього (19)

Дня Соборності України (22)

Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту (27)

Дня пам’яті Крутів (29)

 

 

лютий

 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15)

Дня Героїв Небесної Сотні (20)

Міжнародного дня рідної мови (21)

Дня створення патрульної поліції у м. Вінниця (22)

 

березень

 

Міжнародного дня прав жінок і миру (8)

Дня національної культури  та Шевченківський день (9)

Дня землевпорядника (9)

Дня українського добровольця (14)

Всесвітнього дня прав споживача (15)

Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення (17)

Дня працівника податкової та митної справи України (18)

Дня визволення Вінниці від фашистських загарбників (20)

Всесвітнього дня водних ресурсів (22)

Всесвітнього дня метеорології (23)

Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на  туберкульоз (24)

Дня Служби безпеки України (25)

Дня Національної гвардії України (26)

Міжнародного дня театру (27)

 

 

КВІТЕНЬ

 

Дня сміху (1)

Дня геолога (7)

Всесвітнього дня здоров’я (7)

Всесвітнього дня авіації і космонавтики (12)

Дня працівників ракетно-космічної галузі України (12)

Дня пожежної охорони (17)

Дня навколишнього середовища (20)

Дня пенітенціарної служби (22)

Всесвітнього дня книг і авторського права (23)

Дня Чорнобильської трагедії (26)

Дня кадровика (26)

Великодня (Пасха) (28)

Дня охорони праці (28)

Дня прикордонника (30)

 

 ТРАВЕНЬ

 

Дня міжнародної солідарності трудящих (1)

Всесвітнього дня свободи друку (преси) (3)

Дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (8)

Дня пам’яті та примирення (8-9)

Дня Перемоги (9)

Всесвітнього дня медичних сестер (12)

Дня Матері (13)

Міжнародного Дня сім’ї (15)

Всесвітнього дня інформаційного співтовариства (17)

Міжнародного дня музеїв (18)

Дня науки (18)

Дня Європи в Україні (18)

Дня банківських працівників (20)

Дня філолога (25)

Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (25)

Дня хіміка (26)

Міжнародного дня миротворців ООН (29)

 

ЧЕРВЕНЬ

 

Міжнародного Дня захисту дітей (1)

Дня працівників водного господарства (2)

Дня журналіста (6)

Дня працівників легкої промисловості (9)

Дня працівників фондового ринку (12)

Трійці (16)

Дня медичного працівника (16)

Всесвітнього дня біженців (20)

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)

Дня державної служби (23)

Дня Конституції України (28)

Дня молоді (30)

 

липень

 

Дня архітектури України (1)

Дня Національної поліції України (4)

Дня родини (5)

Міжнародного дня кооперації (6)

Дня Військово-Морських Сил ЗСУ (7)

Дня рибалки (14)

Дня українських миротворців (15)

Дня бухгалтера (16)

Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості (21)

Дня системного адміністратора (26)

Дня працівників торгівлі (26)

Дня хрещення Київської Русі-України (28)

 

 

серпень

 

Дня інкасатора (1)

Дня аеромобільних військ України (2)

Дня Повітряних Сил Збройних Сил України (4)

Дня військ зв’язку України (8)

Дня будівельника (8)

Дня працівників ветеринарної медицини (11)

Дня археолога (15)

Дня пасічника (19)

Дня Державного Прапора України (23)

Дня Незалежності України (24)

Дня авіації України (24)

Дня шахтаря (25)

 

вересень

 

Дня знань (1)

Дня підприємця (1)

Дня нотаріату (2)

Дня міста Вінниці (7)

Дня танкіста (8)

Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (8)

Дня програміста (13)

Дня фізичної культури і спорту (14)

Дня працівника лісу (15)

Дня рятівника (17)

Дня фармацевтичного працівника (21)

Дня машинобудівника (22)

Дня партизанської слави (22)

Всеукраїнського дня бібліотек (30)

Дня усиновлення (30)

 

ЖОВТЕНЬ 

 

Міжнародного дня літніх людей (1)

Міжнародного дня музики (1)

Дня вчителя (6)

Всесвітнього дня архітектора (7)

Дня юриста (8)

Всесвітнього дня пошти (9)

Дня працівників стандартизації та метрології (10)

Дня художника (13)

Дня захисника України (14)

Дня українського козацтва (14)

Дня шефа (16)

Дня працівників целюлозно-паперової промисловості (19)

Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози (20)

Дня працівників харчової промисловості (20)

Дня автомобіліста і дорожника (27)

Дня визволення України від фашистських загарбників (28)

 

ЛИСТОПАД

 

Дня працівника соціальної сфери (3)

Дня ракетних військ і артилерії (3)

Дня інженерних військ (3)

Дня залізничника (4)

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва (9)

Дня української писемності та мови (9)

Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16)

Дня студента (17)

Дня працівників сільського господарства (17)

Дня працівників гідрометеорологічної служби (19)

Дня скловиробника (19)

Дня Гідності та Свободи (21)

Дня пам’яті жертв голодомору (23)

 

ГРУДЕНЬ

 

Дня працівників прокуратури (1)

Всесвітнього дня боротьби зі Снідом (1)

Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями  (3)

Дня працівників статистики (5)

Міжнародного дня волонтерів (5)

Дня Збройних Сил України (6)

Міжнародного дня цивільної авіації (7)

Дня місцевого самоврядування (7)

Дня благодійництва (8)

Дня Сухопутних військ України (12)

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14)

Дня працівників суду (15)

Дня працівника державної виконавчої служби (17)

Дня адвокатури (19)

Дня Святого Миколая (19)

Дня енергетика (22)

Дня працівників дипломатичної служби (22)

Дня працівників архівних установ (24)

  

___________________________