РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 453 від 18 червня 2019 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

18 червня 2019 року         № 453

 

 

Про реалізацію у Вінницькій області в 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

 

Відповідно до статей 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенції ООН про права дитини, Указу Президента України від 13 грудня 2016 № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 травня 2019 року № 350-р «Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»:

1. Утворити регіональну консультативну раду з реалізації у Вінницькій області в 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» (далі - регіональна консультативна рада) у складі згідно з додатком та затвердити Положення про регіональну консультативну раду, що додається.

2. Затвердити План заходів з реалізації у Вінницькій області у 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» (далі – План заходів), що додається.

3. Департаментам облдержадміністрації - освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, службі у справах дітей облдержадміністрації, виконкомам - Вапнярської селищної ради, Якушинецької та Мурафської сільських рад, Немирівської, Тульчинської міських рад об’єднаних територіальних громад забезпечити інформування про стан виконання Плану заходів щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

4. Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації (Заболотна Н.М.) забезпечити аналіз стану виконання Плану заходів, узагальнення та подальше інформування облдержадміністрації щороку до 25 січня.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Івасюка І.Д.

 

Голова обласної державної                                                  

адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

 

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

від 18 червня 2019 року №453

 

 

С к Л А Д

регіональної консультативної ради з реалізації у Вінницькій області  в 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

 

 

ІВАСЮК

Ігор Дмитрович

заступник голови облдержадміністрації, голова консультативної ради

ДЕМКО

Світлана Василівна

голова Вінницької громадської організації «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця», координатор Вінницької регіональної платформи «Батьки за раннє втручання в Україні» (за згодою), заступник голови консультативної ради

БІЛИК

Юлія Олегівна

працівник за трудовим договором відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради (за згодою)

БОНДАРЕНКО

Тетяна Вікторівна

начальник відділу лікувально-профілак-тичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я облдерж-адміністрації

ГОЛОВКО

Наталя Олександрівна

заступник директора Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» (за згодою)

ГРАБОВА

Людмила Миколаївна

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Якуши-нецької сільської ради (за згодою)

ДЗЮБАК

Іван Павлович

заступник Немирівського міського голови з гуманітарних питань (за згодою)

ЗАБОЛОТНА

Наталя Михайлівна

директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

КВЯТ

Віктор Анатолійович

начальник управління фінансів соціально-культурної сфери та місцевих органів влади Департаменту фінансів облдержадміністрації

ЛІСОГУРСЬКА

Тетяна Іванівна

заступник начальника управління загальної, середньої, дошкільної освіти та виховної роботи - начальник відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

МАРИНЮК

Сергій Андрійович

керуючий справами виконавчого комітету Вапнярської селищної ради (за згодою)

МАРУСЯК

Надія Дмитрівна

заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

ПАЛАМАРЧУК

Наталя Іванівна

перший заступник директора Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (за згодою)

ПОВАЛЯЄВА

Алла Анатоліївна

заступник Тульчинського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за згодою)

САЄНКО

Людмила Іванівна

головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради   ( за згодою)

САМОЙЛЕНКО

Леся Анатоліївна

голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської організації «Українська спілка осіб з інвалідністю -УСІ» (за згодою)

СТАНІСЛАВЕНКО

Людмила Анатоліївна

голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини (за згодою)

СТОЯЛОВА

Олена Володимирівна

директор Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ХРЕБТІЙ

Ярослав Віталійович

голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення (за згодою)

ЧЕБУРЕЙ

Валентина Василівна

заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації – начальник відділу усиновлення та сімейних форм виховання

ШКЛЯРЧУК

Надія Олександрівна

директор комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Мурафської сільської ради  Шаргородського району Вінницької області (за згодою)

ШМІГЛЕНКО

Сергій Іванович

начальник управління правового забезпечення та соціального обслуговування Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, секретар консультативної ради

 

Директор Департаменту соціальної

та молодіжної політики

облдержадміністрації

Наталя ЗАБОЛОТНА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

від 18  червня 2019 року № 453

 

П Л А Н  З А Х О Д І В

з реалізації у Вінницькій області в 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

1. Розроблення та затвердження тимчасового порядку міжвідомчої взаємодії закладів (установ) незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування з метою надання послуг раннього втручання.

 

Департаменти: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки,  фінансів облдержадміністрації,

служба у справах дітей облдержадміністрації,

Вінницький обласний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді.

 

III-IV квартал 2019 року.

 

2. Забезпечення умов для створення міждисциплінарних команд з впровадження послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, визначення переліку закладів, установ та організацій, методичних центрів щодо реалізації пілотного проекту.

Департаменти: соціальної та молодіжної політики, освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації,

Немирівська, Тульчинська міські ради,

Вапнярська селищна рада, Мурафська,    

Якушинецька сільські ради.

 

2019-2021 роки.

3. Розроблення заходів щодо раннього виявлення (скринінгу) у дітей відставання та порушення розвитку та надання їм послуг раннього втручання.

 

Департаменти: соціальної та молодіжної політики, освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, Вінницький обласний центр соціально -

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій».

 

III квартал 2019 року.

4. Забезпечення підготовки тренерів для підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців, які будуть задіяні у системі надання послуги раннього втручання та організація проведення тренінгів міждисциплінарних команд раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій».

 

2019-2021 роки.

5. Вивчення всеукраїнського, міжнародного досвіду впровадження практики надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя шляхом залучення недержавних організацій як надавачів послуг.

Департаменти: соціальної та молодіжної політики, освіти і науки, охорони здоров’я, , фінансів облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації.

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій».

 

2019-2021  роки.

6. Налагодження співпраці з регіональними консультативними радами в областях, де впроваджено послугу раннього втручання

Департаменти: соціальної та молодіжної політики, освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації.

 

2019-2021 роки.

7. Проведення засідань, нарад, тренінгів, фокус груп, воркшопів, «круглих столів», конференцій із залученням громадськості, батьківських об’єднань.

Департаменти: соціальної та молодіжної політики, освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів облдержадміністрації,

служба у справах дітей облдержадміністрації.

 

2019-2021  роки.

8. Проведення навчально-інформаційних заходів щодо підвищення рівня обізнаності необхідності раннього виявлення (скринінгу) у новонароджених та дітей раннього віку, відставання та порушення розвитку, а також знань щодо раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її життя та здоров’я та сприяти висвітленню на офіційних веб-сайтах заінтересованих органів та на веб-сайті «Раннє втручання» ( http: // rvua.com.ua./), у теле- та радіопередачах інформації щодо здійснення заходів з питань раннього втручання.

Департаменти: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації,

Немирівська, Тульчинська міські ради,

Вапнярська селищна рада, Мурафська,

Якушинецька сільські ради.

 

2019-2021 роки.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

від 18 червня 2019 року № 453

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про регіональну консультативну раду з реалізації у Вінницькій області  в 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

1. Регіональна консультативна рада з реалізації у Вінницькій області в 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» (далі - регіональна консультативна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом для запровадження, функціонування та розвитку у Вінницькій області послуги раннього втручання, спрямованої на захист дітей раннього віку з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень, підтримку батьків, законних представників таких дітей і забезпечення їх найкращих інтересів.

2. Регіональна консультативна рада у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії обласної Ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями регіональної консультативної ради є:

 • сприяння в області реалізації ефективної державної політики з питань впровадження послуги раннього втручання;
 • здійснення міжвідомчої взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, громадськості з питань раннього втручання;
 • створення умов для підвищення рівня обізнаності населення щодо необхідності впровадження послуги раннього втручання;
 • інформування Національної ради з питань раннього втручання про результати діяльності регіональної консультативної ради про стан справ та причин виникнення проблемних питань у процесі реалізації державної політики з питань раннього втручання.

4. Регіональна консультативна рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій щодо визначення напрямів розвитку послуги раннього втручання в області;
 • вивчає всеукраїнський, міжнародний досвід з питань надання послуги раннього втручання;
 • сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та науково-методичної роботи, спрямованої на реалізації державної політики з питань раннього втручання;
 • вивчає результати діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій з питань раннього втручання;
 • проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування реалізації пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання;
 • подає Національній раді з питань раннього втручання, Міністерству соціальної політики України (Національному координатору), підготовлені за результатами своєї роботи інформацію та рекомендації.

5. Регіональна консультативна рада має право:

 • отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання її завдань і функцій (адміністративні, статистичні дані тощо);
 • залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), громадських об’єднань і міжнародних організацій, а також незалежних експертів, науковців (за згодою); з метою підготовки пропозицій та рекомендацій з питань раннього втручання;
 • утворювати в разі потреби для виконання визначених для неї завдань і функцій постійні або тимчасові експертні та робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) для ефективної реалізації в області послуги раннього втручання;
 • організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань раннього втручання.

6. Регіональна консультативна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з міжнародними організаціями

7. Регіональну консультативну раду очолює профільний заступник голови обласної державної адміністрації.

8. Персональний склад регіональної консультативної ради затверджує голова облдержадміністрації.

У разі, коли член регіональної консультативної ради не може бути присутнім на засіданні особисто, він має право делегувати свої повноваження іншому представнику організації чи установи, яку представляє (шляхом подання листа на ім’я головуючого) з правом брати участь у голосуванні. 

9. До складу регіональної консультативної ради входять голова, його заступник, секретар і члени регіональної консультативної ради.

До складу регіональної консультативної ради можуть бути включені провідні вчені, фахівці, представники установ, громадських організацій та фондів, у тому числі міжнародних.

10. Голова, заступник голови, члени регіональної консультативної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

11. Основною формою роботи регіональної консультативної ради є засідання, яке проводиться за ініціативи не менше 2-х осіб зі складу регіональної консультативної ради, але не рідше ніж один раз на шість місяців.

12. Засідання регіональної консультативної ради веде голова або, за його дорученням, заступник голови.

У разі відсутності голови та/або його заступників засідання веде головуючий, який обирається із присутніх на засіданні членів регіональної консультативної ради (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів).

13. Для участі у засіданнях регіональної консультативної ради можуть запрошуватися представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

14. Засідання регіональної консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

15. Регіональна консультативна рада на своїх засіданнях відповідно до компетенції розробляє пропозиції та рекомендації з питань раннього втручання і приймає відповідне рішення, яке здійснюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

16. Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам регіональної консультативної ради та облдержадміністрації.

17. Член регіональної консультативної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

18. Пропозиції та рекомендації з питань раннього втручання регіональної консультативної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпорядження голови облдержадміністрації, проект якого готує Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації відповідно до своїх повноважень.

19. Про свою діяльність, схвалені пропозиції та рекомендації з питань раннього втручання регіональна консультативна рада систематично інформує громадськість у засобах масової інформації та на веб-сайті облдержадміністрації.

20. Організаційно-технічне забезпечення роботи регіональної консультативної ради здійснює Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації.

21. Регіональна консультативна рада припиняє свою діяльність з ініціативи голови облдержадміністрації.

 

Голова ОДА

Скальський Владислав Володимирович

 

Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3