РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 462 від 20 червня 2019 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

20 червня 2019 року           № 462

 

 

Про затвердження заходів щодо виконання в області Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»:

1. Затвердити заходи щодо виконання в області Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року (далі - Заходи), що додаються.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям забезпечити:

виконання Заходів;

подання щороку до 1 лютого Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації інформації про стан виконання Заходів для узагальнення та інформування щороку до 20 лютого облдержадміністрації.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання Заходів у межах своїх повноважень.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Івасюка І. Д.

 

Голова обласної державної

адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 20 червня 2019 року № 462

 

Заходи щодо виконання в області Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року

 

Зміст рекомендації

Заходи, спрямовані на виконання рекомендації

Індикатори досягнення

Строк виконання

Відповідальні за виконання

 

1. Забезпечення задоволення конкретних потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат, які піддаються різним формам дискримінації, в тому числі вдів, жінок з інвалідністю, літніх жінок, жінок, що належать до ромських національних меншин або сексуальних меншин, а також забезпечення довгострокових заходів щодо задоволення потреб внутрішньо переміщених жінок і дівчат

Здійснення гендерного аналізу потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат, включаючи тих, що піддаються різним формам множинної дискримінації (в тому числі вдів, жінок і дівчат з інвалідністю, літніх жінок, жінок, що належать до ромських національних меншин або сексуальних меншин), та розроблення пропозицій щодо регулювання виявлених потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат шляхом видання підзаконних нормативних актів, що забезпечують права внутрішньо переміщених осіб.

Здійснення аналізу потреб внутрішньо переміщених жінок і дівчат з урахуванням груп множинної дискримінації;

 

підготовка та оприлюднення аналітичного звіту;

 

розроблення пропозицій щодо регулювання виявлених потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат;

Постійно

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

 

2. Забезпечення внутрішньо переміщеним жінкам і дівчатам доступу до медичних послуг, освіти, харчування, житла, свободи переміщення, реєстрації, соціальних пільг, правосуддя і доступу до прийняття довгострокових рішень, а також забезпечення для них стабільної зайнятості

1) запровадження заходів з гендерного інтегрування в діяльності місцевого органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб;

 

запровадження щорічного планування заходів з гендерного інтегрування

 

Постійно

 

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики

охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації;

регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області (за згодою);

Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою);

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

2) надання інформаційної та методичної підтримки приймаючим громадам та внутрішньо переміщеним особам щодо інтеграції внутрішньо переміщених жінок і дівчат.

Розроблення та оприлюднення методичних та інформаційних матеріалів з питань інтеграції внутрішньо переміщених жінок і дівчат в місцеві громади

Протягом 2019 року

Департаменти облдержадміністрації:

соціальної та молодіжної політики,

охорони здоров’я, освіти і науки;

Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області (за згодою).

3. Створення потужних механізмів підзвітності і забезпечення достатніми людськими, технічними та фінансовими ресурсами для виконання законодавства щодо дотримання прав жінок в рамках Конституції України і Конвенції

1) розроблення/поширення методичних рекомендацій щодо включення гендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та задоволення їх потреб, в обласні програми

Розроблення/ поширення методичних рекомендацій щодо включення гендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та задоволення їх потреб, в обласні програми

2019 рік

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

 

2) розроблення/поширення методичних рекомендацій щодо включення гендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та задоволення їх потреб, в стратегії та плани розвитку об’єднаних територіальних громад

Розроблення/ поширення методичних рекомендацій щодо включення гендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок, в стратегії та плани розвитку об’єднаних територіальних громад

2019 рік

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

4. Прийняття стратегії для консолідації і зміцнення потенціалу національного механізму щодо покращення становища жінок на місцевому рівні і гарантування його належної дієвості, а також наявність достатніх людських та фінансових ресурсів для прийняття рішень, спрямованих на ефективне виконання Конвенції

Ініціювання перегляду функцій та посилення органів, що розробляють, координують та реалізують політику рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та захист прав жінок на місцевому рівні.

Підготовка аналітичного звіту щодо стану національного механізму з гендерної рівності

Щороку

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

 

5. Запровадження комплексної стратегії, що передбачає активні і послідовні заходи, орієнтовані на жінок і чоловіків з усіх прошарків суспільства, з метою ліквідації дискримінаційних стереотипів і патріархатних уявлень про роль і обов’язки жінок і чоловіків в сім’ї та суспільстві

1) запровадження щорічного планування інформаційно-просвітницьких заходів щодо подолання сексистського та гендерно-стереотипного висвітлення інформації про жінок, підвищення рівня їх обізнаності щодо своїх прав і механізму їх реалізації;

Затвердження щороку плану інформаційно-просвітницьких заходів з протидії сексизму та гендерно-стереотипному висвітленню інформації про жінок

 

Постійно починаючи з 2019 року

Департаменти облдержадміністрації:

соціальної та молодіжної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські об’єднання (за згодою).

 

2) проведення систематичних інформаційних кампаній для жінок про їх права і доступні засоби правового захисту для відстоювання своїх порушених прав відповідно до Конвенції, зокрема для жінок із сільської місцевості та жінок, що належать до ромських національних меншин.

 

 

Управління патрульної поліції у Вінницькій області (за згодою).

6. Здійснення всебічних заходів щодо запобігання та боротьби з насильством щодо жінок і дівчат та забезпечення притягнення винних до відповідальності і належного покарання

1) внесення рекомендацій установам, організаціям, що працюють з молоддю, щодо поширення інформації серед дівчат про анонімні лінії довіри, центри допомоги, притулки;

Поширення установами та організаціями, що працюють з молоддю, інформації серед дівчат про анонімні лінії довіри, центри допомоги, притулки для постраждалих від насильства

Постійно починаючи з 2019 року

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

служба у справах дітей облдержадміністрації;

управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

 

2) забезпечення діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства;

поширення інформаційної та соціально-рекламної продукції щодо їх діяльності та діяльності притулків.

Поширення інформації про мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства, притулки для постраждалих осіб;

2019 –2021 роки

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

7. Здійснення збору статистичних даних про домашнє, сексуальне та інші форми насильства щодо жінок, дівчат, зокрема із зазначенням віку і характеру взаємин між жертвою і кривдником

Удосконалення форм звітності стосовно домашнього насильства щодо жінок із зазначенням: віку; типу місцевості проживання; характеру взаємин між жертвою і кривдником; кількості потерпілих, які звернулися до підрозділів поліції; кількості жінок і дівчат, яких було направлено до суб’єктів надання допомоги; кількості кримінальних проваджень, матеріали яких передано до суду.

внесення пропозицій щодо вдосконалення форм звітності

Протягом 2019 року

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я облдержадміністрації;

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою);

управління патрульної поліції у  Вінницькій області (за згодою);

служба у справах дітей облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

8. Підвищення рівня спроможності соціальних працівників і працівників охорони здоров’я щодо раннього направлення жертв торгівлі людьми і способів роботи з ними з урахуванням гендерних факторів

1) забезпечення виготовлення/розповсюдження методичних матеріалів з питань запобігання і протидії торгівлі людьми, а також направлення жертв торгівлі людьми до відповідних установ серед соціальних працівників і працівників охорони здоров’я;

Виготовлення/розповсюдження серед соціальних працівників і працівників охорони здоров’я методичних матеріалів з питань запобігання і протидії торгівлі людьми, направлення жертв торгівлі людьми до відповідних установ;

Починаючи з 2019 року

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я облдержадміністрації;

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські обєднання (за згодою).

 

2) забезпечення впровадження соціального замовлення соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми.

збільшення соціального замовлення соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, порівняно з попереднім звітним періодом

починаючи з 2019 року

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські об’єднання (за згодою).

9. Усунення базових причин торгівлі людьми шляхом розширення освітніх і економічних можливостей для жінок, дівчат та їх сімей, тим самим знижуючи їх вразливість до експлуатації торговцями

Розширення можливостей доступу до освітніх послуг для жінок із вразливих груп населення (жінки, які належать до ромських національних меншин, жінки із сільської місцевості; жінки з інвалідністю, жінки – учасниці антитерористичної операції).

Забезпечення доступу до освітніх послуг для жінок із вразливих груп населення (жінки, які належать до ромських національних меншин, жінки із сільської місцевості; жінки з інвалідністю, жінки – учасниці антитерористичної операції)

Протягом 2020 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

10. Заохочення дівчат, які належать до ромських національних меншин, до отримання освіти і забезпечення продовження ними навчання на всіх рівнях освіти шляхом підвищення обізнаності про важливість освіти як права людини і як основи для розширення прав і можливостей жінок, а також посилення реалізації політики повторного вступу, що дозволяє дівчатам, які належать до ромських національних меншин та покинули навчання, повернутися до школи

Розроблення спеціальних освітніх ініціатив для дівчат, які належать до ромських національних меншин, під час шкільних канікул з метою підвищення обізнаності про освіту як права людини, основи для розширення прав і можливостей жінок.

Запровадження спеціальних освітніх ініціатив для дівчат, які належать до ромських національних меншин

Протягом 2020 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації;

управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські об’єднання (за згодою).

11. Активізація зусиль із створення сприятливих умов для отримання жінками економічної незалежності, в тому числі шляхом підвищення рівня поінформованості роботодавців з державного і приватного секторів економіки про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості, зокрема жінок з інвалідністю, а також всіляке сприяння входженню жінок у формальну економіку, в тому числі шляхом здобуття професійно-технічної освіти

1) розроблення/розповсюдження рекомендованих методичних матеріалів (інструкцій) для роботодавців про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості (зокрема жінок з інвалідністю);

 

Розроблення/розповсюдження методичних матеріалів (інструкцій) для роботодавців про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості

 

Протягом 2019 року

 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою);

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські об’єднання (за згодою).

2) проведення  роз’яснювальної роботи серед роботодавців для формування у них гендерної свідомості, культури гендерної поведінки, орієнтації на паритетність відносин з жінкою, висвітлення  питання щодо недопущення дискримінації на роботі, у тому числі при працевлаштуванні  та оплати  праці жінок, у тому  числі вагітних;

Кількість осіб, охоплених інформаційними заходами 

2019 – 2021 роки

Управління Держпраці у Вінницькій області (за згодою).

3) проведення ознайомчих заходів для роботодавців з метою подолання негативних стереотипів щодо працівниць - жінок з вразливих груп, жінок, які належать до ромських національних меншин;

Кількість осіб, охоплених ознайомчими заходами 

2019 – 2021 роки

Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою);

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські об’єднання (за згодою).

4) впровадження програм стажувань в бізнес-секторі з можливістю працевлаштування для жінок із вразливих груп, жінок, які належать до ромських національних меншин;

Кількість впроваджених програм

Протягом 2020 року

Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою).

 

5) вивчення стану доступу дівчат і жінок із сільської місцевості до оплачуваної праці та підвищення професійної кваліфікації;

Рівень зайнятості дівчат і жінок із сільської місцевості

2020 – 2021 роки

Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою).

 

6) поширення практик з проведення гендерного аудиту підприємств у державному та приватному секторах; здійснення під час перевірок на підприємствах з питань охорони та гігієни праці інформаційних заходів щодо дотримання роботодавцями вимоги щодо письмового ознайомлення працівників з умовами праці на виробництві та правилами безпеки.

Кількість проведених інформаційних заходів

Протягом 2020 року

Управління Держпраці у Вінницькій області (за згодою).

 

 

7) розроблення гендерно чутливих активних програм зайнятості із залучення до продуктивної праці жінок, зокрема із вразливих груп

Розроблення гендерно чутливих  програм зайнятості із залучення до продуктивної праці жінок, зокрема із вразливих груп

Протягом 2020 року

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські об’єднання.

12. Сприяння розвитку підприємництва та покращення умов доступу жінок і дівчат до інформаційних технологій, залучення їх до участі в програмах комп’ютерної грамотності та забезпечення їм доступу до нових технологій

Залучення талановитих та обдарованих дівчат до молодіжних заходів.

Проведення заходів, спрямованих на підтримку талановитих та обдарованих дівчат

Постійно

Департаменти облдержадміністрації

освіти і науки, соціальної та молодіжної політики;

управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські об’єднання (за згодою).

13. Забезпечення надання в разі необхідності міжнародної допомоги і співробітництва для покращення інфраструктури в сільських районах і формування політики щодо боротьби з бідністю серед жінок в сільській місцевості з метою забезпечення їм доступу до правосуддя, освіти, житла, зайнятості у формальному секторі, розвитку навичок і можливостей для навчання, можливостей отримання доходу і мікрокредитування, а також доступу до володіння і користування землею з урахуванням їх конкретних потреб відповідно до Загальної рекомендації № 34
(2016 рік) про права жінок в сільській місцевості

1) включення в програми, пов’язані з розвитком сільських територій, заходів боротьби з бідністю серед жінок в сільській місцевості;

Включення у стратегії розвитку міст, селищ та сіл заходів боротьби з бідністю серед жінок у сільській місцевості

2019 —2021 роки

Департаменти облдержадміністрації:

міжнародного співробітництва та регіонального  розвитку; агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою);

громадські об’єднання (за згодою).

2) здійснення заходів щодо працевлаштування в сільській місцевості;

Кількість проведених заходів

Постійно

Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою);

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування (за згодою).

3) здійснення підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, особистих селянських та фермерських господарств для створення додаткових робочих місць та підвищення рівня якості життя в рамках реалізації Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки;

Створення додаткових робочих місць, підвищення рівня доходів та покращення добробуту сільського населення

Постійно починаючи з 2019 року

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування

(за згодою).

4) інформування населення щодо державних програм підтримки розвитку агропромислового комплексу, в тому числі для невеликих господарств.

Кількість проведених заходів

 

Постійно

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою).

14. Розроблення спеціальних заходів з метою залучення можливостей для розширення економічних прав жінок у сільській місцевості і забезпечення їх участі в розробленні цих стратегій і програм, які розглядатимуть жінок не тільки як жертви або одержувачів допомоги, але і як активних учасників у розробленні і реалізації такої політики

1) розроблення та реалізація місцевих програм лідерства для жінок у сільській місцевості;

 

Розроблення та реалізація місцевих програм лідерства для жінок у сільській місцевості

 

Постійно починаючи з 2019 року

райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою); громадські об’єднання (за згодою).

2) забезпечення участі жінок у сільській місцевості під час розроблення стратегій розвитку міст, селищ та сіл.

Участь жінок у сільській місцевості під час розроблення стратегій розвитку сільських територій

Постійно починаючи з 2019 року

райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою);

громадські об’єднання (за згодою).

15. Впровадження застосування мінімального шлюбного віку, визначеного на рівні 18 років

Посилення інформування ромських родин про шкідливість ранніх шлюбів;

проведення правоосвітницьких заходів щодо реєстрації народжень, зокрема хлопчиків та дівчат ромської національниої меншини.

Проведення на регулярній основі інформування ромських родин про шкідливість ранніх шлюбів

Постійно

управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області (за згодою)

регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області (за згодою).