РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 479 від 04 липня 2019 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04 липня 2019 року          № 479

 

 

Про утворення робочої групи з питань організації пасажирських  перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не  виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)

 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»:

1. Утворити робочу групу з питань організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), що додається.

3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

 

 

                                                                       Додаток

до розпорядження голови

                                                                  облдержадміністрації

                                                                  від 04 липня 2019 року № 479

 

С К Л А Д

 робочої групи  з питань організації пасажирських  перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)

 

ДАНИЛЬЧЕНКО

Віктор Миколайович

заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації – начальник управління транспорту, енергетики та зв’язку, керівник робочої групи

МИЗЮК

Віталій Ілліч

головний спеціаліст відділу транспорту управління транспорту, енергетики та зв’язку Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, секретар робочої групи

ДЖУЛЕПА

Андрій Анатолійович

старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції (за згодою)

КУЛЯВЕЦЬ

Вєга Габдрахимівна

заступник директора Департаменту  міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації – начальник управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків 

ФЕДОРЧУК

Андрій Вікторович

заступник начальника управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області – начальник відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті (за згодою)

ЦИМБАЛ

Сергій Володимирович

доцент кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент» Вінницького національного техніч-ного університету

 

Заступник директора Департаменту

житлово-комунального господарства,

енергетики та інфраструктури

облдержадміністрації – начальник

управління транспорту, енергетики

та зв’язку

В. ДАНИЛЬЧЕНКО

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     Розпорядження голови

   облдержадміністрації

                                                                     від 04 липня 2019 року № 479

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань організації пасажирських  перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)

 

1. Робоча група з питань організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації у сфері організації пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

2. Робоча група у своїй діяльності користується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданням робочої групи є:

1) розгляд заяв автомобільних перевізників про продовження строку дії договору та на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що надійшли до організатора із внесенням відповідних пропозицій;

2) розгляд заяв автомобільних перевізників про внесення змін   постійного характеру до маршруту (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка руху;

3) вивчення попиту населення на перевезення шляхом опитування чи обстеження пасажиропотоків на існуючій транспортній мережі або на окремих маршрутах чи ділянках автобусних маршрутів загального користування, а також обстеження маршрутів регулярних спеціальних перевезень;

4) перевірка поданих перевізником-претендентом документів на відповідність обов'язковим і додатковим умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених Порядком проведення конкурсу перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081;

5) перевірка перевізника-претендента на відповідність  вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт".

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає заяви, матеріали автомобільних перевізників про продовження строку дії договору та на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що надійшли до організатора;

2) вивчає техніко-економічне обґрунтування необхідності відкриття нових маршрутів загального користування з урахуванням потреби наданих автомобільними перевізниками;

3) вивчає вплив нових відкритих приміських і міжміських маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні  маршрути) та техніко-економічні показники перевізників, які працюють на даному напрямку;

4) вивчає стан безпеки дорожнього руху з урахуванням відкриття приміських і міжміських маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути);

5) вивчає запропоновані пропозиції щодо зміни графіку руху приміських і міжміських маршрутів загального користування із врахуванням інших графіків руху приміських та міжміських маршрутів загального користування, які не виходять за межі області (внутрішньообласні маршрути);

6) вивчає пропозиції перевізників або клопотання органу місцевого самоврядування щодо погодження або відмови у відкритті нових чи зміни розкладу руху приміських і міжміських  маршрутів загального користування;

7) надає пропозиції організатору щодо продовження строку дії договору, допуску чи не допуску до участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, внесення    змін   постійного   характеру   до   маршруту (продовження,  скорочення, зміна шляху проход-ження між зупинками),  введення  або  вилучення  зупинок  та/або  зміна графіка руху, погодження чи не погодження у відкритті нового приміського чи міжміського маршруту загального користування.

5. Робоча група має право:

1) отримувати інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій для підготовки засідання;

2) у разі необхідності залучати до роботи робочої групи інших фахівців та експертів, в тому числі в галузі дорожнього господарства, а також від наукових установ, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6. Після підготовки необхідних матеріалів секретар робочої групи організовує її роботу, попередньо узгодивши з головою робочої групи дату та місце проведення засідання. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем.

7. Голова робочої групи:

 визначає місце і час проведення засідання;

 головує на засіданнях;

 підписує протоколи засідань;

 здійснює усі повноваження визначені цим Положенням.

8. Секретар робочої групи:

веде діловодство робочої групи, зокрема веде, оформляє, підписує протоколи засідань та подає їх на підпис голові робочої групи;

після підписання протоколу подає його організатору перевезень;

на письмовий запит готує та надає зацікавленим особам витяги із протоколу засідання.

9. Члени робочої групи:

беруть участь в засіданнях з правом ухвального голосу;

надають робочій групі інформацію, яка необхідна для розгляду пропозицій автомобільних перевізників;

несуть відповідальність за достовірність наданої інформації;

голосують на засіданнях;

мають право на відображення в протоколі засідання робочої групи своєї окремої думки.

10. Засідання робочої групи призначається її головою за потребою відповідно до наявності підготовлених матеріалів для розгляду.

11. Робоча група здійснює свою діяльність у формі засідань.

12. Засідання робочої групи є правоможним, якщо в його засіданні бере участь більше половини від загального числа її членів.

13. Рішення робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів робочої групи присутніх на засіданні.

14. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який складається в п'ятиденний строк і підписується головою та секретарем робочої групи.

15. Рішення робочої групи носять рекомендаційний характер.

 

 

Голова ОДА

Скальський Владислав Володимирович

 

Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції 
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2