Проект розпорядження голови облдержадміністрації

                                ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про внесення змін до Тарифів на

платні послуги, що надаються

комунальною установою «Барська

центральна районна лікарня»

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня   1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»  (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), наказів Міністерства охорони здоров’я  України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35:

 1. Внести до Тарифів на платні послуги, що надаються комунальною установою «Барська центральна районна лікарня», затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 січня 2013 року №10, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 15 січня 2013 року за №11/1096 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 08 грудня 2014 року №738), такі зміни:

пункт 1 викласти в редакції, що додається.

 2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 4. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

   Голова обласної державної           

   адміністрації                                                                      

      В. КОРОВІЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

___ ________ 2018 року  № __

 

 

ТАРИФИ

на платні послуги, що надаються комунальною установою «Барська центральна районна лікарня»

 

№ з/п

 Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн, без ПДВ

 

 

 

1.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

1.1.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів  за спеціальністю «Акушерство та гінекологія»

1 тиждень

114,14

1.2.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів   за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

1 тиждень

114,14

1.3.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів   за спеціальністю «Хірургія»

1 тиждень

114,14

1.4.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів   за спеціальністю «Педіатрія»

1 тиждень

114,14

         

 

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я  

облдержадміністрації                                                           

      Л.О. Грабович