Спільна нарада служби у справах дітей обласної державної адміністрації та відділу ювенальної превенції ГУНП у Вінницькій області

 У 08 листопада 2021 року відбулася спільна онлайн-нарада служби у справах дітей обласної державної адміністрації та відділу ювенальної превенції ГУНП у Вінницькій області.У засіданні взяли участь працівники служб у справах дітей територіальних громад, райдержадміністрацій, територіальних підрозділів поліції. Напередодні наради також відбулися робочі зустрічі та обговорення напрямків спільної роботи у територіальних громадах з працівниками Вінницького обласного центру соціальних служб.Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації, Дорош Тетяна Станіславівна, відмітила роль служб у справах дітей, органів поліції, соціальних фахівців, інших дотичних до вирішення проблем дитинства структур, у забезпеченні захисту прав дитини, постійній спільній роботі щодо запобігання вчиненню жорстокого поводження з дітьми, домашньому насильству. Звернула увагу на важливість вчасного реагування всіх суб’єктів взаємодії та організації роботи у цьому напрямку.

Завідувач сектору профілактики дитячої бездоглядності служби у справах дітей облдержадміністрації, Руденко Таліна Леонтіївна, наголосила, що відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585, службою у справах дітей облдержадміністрації спільно з працівниками відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області проведено аналіз роботи з дотримання вимог законодавства щодо взаємодії суб’єктів виявлення та організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема, жорстокого поводження.

Протягом 2021 року прийнято зміни до законодавства України щодо удосконалення механізму виявлення дітей, які постраждали від різних форм насильства та жорстокого поводження, сексуального насильства, а також запровадження обов’язкового інформування працівників, які контактують з дітьми, про захист дітей від усіх форм насильства та експлуатації. Зокрема, Закон України від 18 лютого 2021 року № 1256-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротська конвенція)», Закон України від 01 липня 2021 року № 1604-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі».

До того ж, постановою Кабінету Міністрів України від 28липня 2021 року № 775 внесено зміни до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585, зокрема від сексуального насильства.

На спільній нараді наголошено на неухильному дотриманні вимог чинного законодавства та організації відповідної роботи щодо захисту прав дитини. З цією метою поставлено завдання проводити звірки інформацій, повідомлень з питань взаємодії служб у справах дітей з територіальними органами Національної поліції України про випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства щодо дітей та за їх участю, факти вчинення сексуального насильства стосовно дитини, притягнення законних представників до відповідальності за ухилення від виконання своїх батьківських обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дитини, злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, загрози життю та здоров’ю дитини, про дітей, які постраждали від торгівлі людьми, дітей, які загинули внаслідок суїциду, вбивства, тяжких тілесних ушкоджень, нещасних випадків, та інші порушення прав дитини з подальшим отриманням копій відповідних документів та матеріалів, що підтверджують зазначені обставини чи факти.

До того ж, на нараді наголошено на необхідності проводити постійну профілактичну роботу  із залученням фахівців, працівників органів місцевого самоврядування територіальних громад, у сім’ях, де існують ризики вчинення  жорстокого поводження з дітьми, інших негативних проявів.

 Основна робота відповідних служб зосереджена на виявленні дітей, що опинились в складних життєвих обставинах, проведення відповідних заходів, зважаючи на те, що нормативно-правова база розширила перелік дітей, які відносяться до цієї категорії. Протягом поточного 2021 року взято на облік 620 дітей, що потрапили в складні життєві обставини, загалом на обліку перебувало 1450 таких дитини, з якими проводилась  планова системна  робота. Саме завдяки їй знято з обліку 204 дитини у зв’язку із усуненням умов та обставин, які стали підставою для взяття дітей на облік.

 Відповідна профілактична робота проводилась із категорією дітей, які перебувають на профілактичному обліку в поліцейському підрозділі ювенальної превенції, і про яких отримують інформацію служби у справах дітей. Працівниками служб проводиться відповідна профілактична робота з 62 дітьми.

Особлива увага приділяється роботі з дітьми, щодо яких існує загроза жорстокого поводження. На даний час за індивідуальними планами проводиться робота з 49 дітьми, які перебувають на обліку служб у справах дітей з підстави жорстокого поводження з ними.

З метою  профілактики правопорушень здійснюються відповідні рейди  «Діти вулиці», «Вокзал», «Неблагополучна сім’я» тощо. Організовано та проведено за участі представників дотичних до охорони дитинства структур 1069 профілактичних рейди, під час яких обстежено 1585 сімей, попереджено 696 батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 82 батьків.

 Службами у справах дітей протягом дії карантинних обмежень спільно з посадовими особами органів місцевого самоврядування, працівниками райдержадміністрацій, фахівцями із соціальної роботи, іншими суб’єктами взаємодії здійснюється постійний моніторинг ситуації щодо жорстокого поводження з дітьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Протягом поточного  року проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з дітьми та їх батьками у 2539 сім’ї (в них – 4934 дітей), виявлено 54 дитини, які залишилися без батьківського піклування, з них щодо 25 дітей органами опіки та піклування прийнято рішення про негайне відібрання від батьків/законних представників у зв’язку із загрозою  життю і здоров’ю дитини. Проведено роботу відповідно до законодавства щодо захисту прав та подальшого влаштування дітей: 34 дитини влаштовано у сім’ї родичів та знайомих, 3 – у патронатну сім’ю, 6 – в обласні центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 6 – в будинки дитини, 1 – в інші заклади інституційного догляду та виховання дітей, 4 – заклади охорони  здоров’я.  

 Відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, передбачає взаємне інформування не пізніше однієї доби про виявлені факти домашнього насильства.

Насильство над дітьми є глобальною проблемою з серйозними довічними наслідками. За статистикою, чверть усіх дорослих піддалися фізичному насильству в дитинстві. Наслідки жорстокого поводження з дітьми включають порушення фізичного та психічного здоров’я протягом усього життя, а соціальні та професійні результати можуть врешті-решт уповільнити економічний та соціальний розвиток країни.

Всі види жорстокого поводження з дітьми наносять глибокі шрами. Деякі з цих шрамів можуть бути фізичними, але емоційні травми не менш важливі, вони мають довгострокові наслідки, впливають на все життя, спотворюють самосвідомість, пригнічують здатність мати здорові стосунки з іншими людьми, здатність нормально функціонувати вдома, в школі або на роботі.

Жорстоке поводження з дітьми – це проблема, яка завжди існувала. Насильство має чотири основні форми: фізичну, психологічну, сексуальну й економічну. Зазвичай дитина-жертва страждає одночасно від декількох видів насильства і, на жаль, воно досить поширене у сімейних умовах. Жорстоке поводження завдає дитині страждань і може мати довготривалі наслідки, що включають у себе порушення фізичного, психічного здоров’я, розвитку, соціалізації дитини, нерідко становлять загрозу її життю чи навіть є причиною смерті.

Однією з найголовніших проблем є несвоєчасне реагування на факти насильства, оскільки найчастіше члени родини, знайомі замовчують подібні випадки.

Шановні батьки, інші законні представники дітей, пам’ятайте про те, що будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація є неприпустимими.