ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" з 01.01.2021 втратить можливість надавати універсальну послугу для бюджетних організацій

   

 Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року (надалі - Закон) набрав чинності 11.06.2017, він визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

    На території Вінницької області, відповідно до вимог Закону,  функції постачальника універсальних послуг  виконує ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

  Відповідно до отриманої ліцензії (Постанова НКРЕКП від 14.06.2018р. № 429), починаючи з 01.01.2019, ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії юридичним та фізичним (побутовим) споживачам.

   Відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії регулюються Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року (надалі — Закон) та іншими нормативно-правовими актами, зокрема, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (надалі - ПРРЕЕ).

    У відповідності до абз. 11 пункту 13, розділу XVII прикінцевих та перехідних положень Закону чітко зазначено, що тимчасово, на період з 01.01.2019 по 31.12.2020, універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України "Про ринок електричної енергії" для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг передбачених статтею 63 цього Закону.

      Законом України «Про публічні закупівлі», а саме ст.2 передбачено, що усі бюджетні установи на території України підпадають під дію зазначеного нормативно правового акту та у своїй діяльності регулюватися виключно ним.

    З метою уникнення відключення бюджетних підприємств з 01.01.2021 (з моменту втрати TOB "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" можливості здійснювати постачання електричної енергії підприємствам та організаціям бюджетної сфери Вінницької області) Товариство звертається до Вас за допомогою, в сприянні в якнайшвидшому проведення процедури закупівель у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» всіма бюджетними підприємства, установами, .організаціями Вінницької області, так як згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону з 01.01.2021 року Товариство втратить можливість здійснювати постачання електричної енергії бюджетними організаціям Вінницької області без проведення відповідної процедури закупівлі електричної енергії.

    Не  проведення   відповідних   процедур    публічних    закупівель   відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"  буде вимушене передати бюджетні підприємства та організації Вінницької області постачальнику «останньої надії» згідно з вимогами ПРРЕЕ.

ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" готове до співпраці виключно на умовах відповідності дій чинному законодавству України.