УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії ”В” головного спеціаліста правового забезпечення, контролю та управління персоналом управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації

    Наказ.pdf

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечення реєстрації одержаних документів загального листування, їх комп’ютерний облік, заповнення і ведення комп’ютерної бази даних.

   2. Здійснення інформування за документами, які знаходяться на контролі в Управлінні.

   3. Розроблення та подання на затвердження до Державного архіву Вінницької області інструкцію з діловодства та номенклатуру справ Управління.

   4. Здійснення моніторингу справ архівного підрозділу Управління для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час його діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав та інтересів громадян.

   5. Організовує доступ до публічної інформації Управління, здійснює опрацювання запитів на інформацію, що надходять до Управління, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

6. Здійснення діловодства за зверненнями громадян в Управлінні. Здійснення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації.

7. Систематизування і зберігання документів поточного року, організація роботи  по обліку і зберіганню завершених справ згідно з номенклатурою справ, підготовки і здачі їх у  Державний архів Вінницької області на державне зберігання.

8. Ознайомлення виконавців з документами відповідно до резолюції начальника Управління чи його заступників.

9. Здійснення наповнення веб-сторінки Управління на сайті обласної державної адміністрації.

10. Підготовка документів по введенню в експлуатацію об’єктів.

Умови оплати праці

посадовий оклад –5500 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

 

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року (зі змінами)
      2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності);

      3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

   Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

  Документи приймаються виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua/) до 17 год. 00 хв. 26 травня 2021 року.

Додаткові (необов'язкові) 
документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Дата та час проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування

 

Місце або спосіб проведення співбесіди

31 травня 2021 року о 10 год. 00 хв.

 

 

 

 

м. Вінниця, вул. Театральна, 14 Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Вінниця, вул. Театральна, 14 Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації (проведення за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куцурук Оксана Миколаївна

(0432)67-31-83,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче 

 бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань «Будівництво та цивільна інженерія»

2

Досвід роботи

-

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

4

Володіння іноземною мовою

Не обов’язково

Вимоги до компетентності

Вимога    

            Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

1) здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами управління;

2) уміння конструктивного обміну інформацією; узгодження та упорядкування дій;

3) здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

2.

Уважність до деталей

1) здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

2) здатність враховувати деталі при прийнятті рішень.

3.

Аналітичні здібності

1) здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;

2) вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

3) вміння аналізувати ситуацію та робити висновки.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

 Конституція України;

 Закон України “Про державну службу”;

Закон України “Про запобігання корупції” та іншого законодавства.

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

законодавство України (у т. ч. – Бюджетний, Господарський та Цивільний кодекси України),

Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

3.

Знання системи обміну інформації

Забезпечення функціонування комплексної системи обміну інформації.