Взято участь у презентації інформаційно-практичного видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах. Частина 1».

У виданні проаналізовано до 200 нормативно-правових актів (документів міжнародних організацій, законів України, указів Президента, розпорядчих документів Кабінету Міністрів – постанов та розпоряджень, наказів центральних органів виконавчої влади).
«Інформаційно-практичне видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах. Частина 1» зосереджується на питаннях нормативно-правового забезпечення формування та реалізації державної політики у галузі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні. Розглядається становлення та розвиток законодавства та підходів до формування державної ґендерної політики, аналізуються загальні підходи, механізми та інструменти її реалізації.
Видання представила Урядова уповноважена з питань ґендерної політики Катерина Левченко.
 

 Підтримка сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми

 

Адреса: м.Вінниця, Хмельницьке шосе,7 
(адміністративна будівля "Книжка")