«Про протидію торгівлі людьми»

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2012-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-%D0%BF

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.06.2012 № 366 «Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1133-12

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.09.2012  № 578 «Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1679-12

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.07.2013  № 432 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432739-13

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013  № 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13

 Підтримка сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми

 

Адреса: м.Вінниця, Хмельницьке шосе,7 
(адміністративна будівля "Книжка")